Kristian Bjørkdahl valgt inn i UiOs styre

Postdoktor Kristian Bjørkdahl er valgt til ny representant for de midlertidige, vitenskapelige ansatte i Universitetsstyret.

Foto: Hilde Holsten/ SUM ved UiO

Postdoktor Kristian Bjørkdahl blir ny representant for de midlertidige, vitenskapelige ansatte i Universitetsstyret. Det opplyser UiOs sentrale valgstyre til Uniforum mandag ettermiddag.

1. vara blir stipendiat Diana Saplacan mens 2. vara blir stipendiat Martin Falck.

De tre nådde opp blant til sammen fem kandidater, og er valgt for perioden 1. august 2019 til 31. juli 2020.

Oppslutningen om valget var på 13,8 prosent.

Dette er UiOs styre

* Universitetsstyret er UiOs øverste organ. Styret har elleve medlemmer og består av styreleder, tre medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem valgt blant de teknisk og administrativt ansatte, to medlemmer valgt blant studentene og fire eksterne medlemmer. Rektor er styrets leder.
* Styremedlemmene velges hvert fjerde år. Unntaket er studentene og representanten for de midlertidige, vitenskapelige ansatte, som velges årlig.  

Første mannlige representant siden 2012

Mens de øvrige styremedlemmene velges for fire år, velges studentrepresentantene og representantene for de midlertidige vitenskapelige ansatte for ett år av gangen. Nåværende representant, forsker Ingrid Lossius Falkum har snart sittet i to perioder, og har derfor ikke kunnet stille til gjenvalg.

Med Bjørkdahl får UiOs midlertidige, vitenskapelige ansatte for første gang siden 2012 en mannlig representant i UiO-styret.

Midlertidig i 11 år

Bjørkdahl er postdoktor ved UiO:Norden-prosjektet «Nordic Branding», og ansatt ved Senter for uvikling og miljø (SUM), hvor han forsker på ideen om Nordens koloniale uskyld. Samtidig vikarierer han som undervisningsleder ved senteret, og leder prosjektet Communicative Circuitry of the Green Shift (CoGS). I tillegg leder han forskergruppen The Politics of Nordic Generosity ved SUM, framgår det av valgplattformen.

I valgplattformen skriver han også at han stilte til valg av to grunner:

"Jeg har selv vært midlertidig ansatt i 11 år, og mener derfor å ha relevant erfaring fra utfordringene som denne gruppen møter i sin arbeidshverdag og karriere. Videre har jeg – blant annet gjennom forskningsprosjekter jeg har deltatt i – blitt stadig mer oppmerksom på hvordan nye insentiver i forskningssektoren nå endrer universitetenes karakter. Enkelte av disse insentivene er gode og bør ønskes velkommen, mens visse andre mener jeg er direkte skadelige for universitetets evne til å leve opp til sitt samfunnsoppdrag."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 3. juni 2019 20:22 - Sist endra 4. juni 2019 09:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere