Iselin Nybø vil vite om doktorene lykkes på arbeidsmarkedet

I 2018 ble det avlagt 1564 doktorgrader i Norge. Nå ønsker forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø å finne ut hvordan de lykkes i arbeidslivet både innenfor og utenfor akademia.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø står på talerstolen foran en stor lysekrone i Radisson Blue hotell i Oslo.

EKSPERTER MED DOKTORGRAD: - Skal vi klare å utvikle et kunnskapsintensivt næringsliv for fremtiden og fornye offentlig sektor, trenger vi eksperter med doktorgrad, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. Nå har NIFU fått i oppdrag å finne ut hvordan de klarer seg i arbeidslivet.

Foto: Ola Sæther

For å finne ut av dette har Kunnskapsdepartementet nå gitt NIFU (Nordisk institutt for studier av forskning, utdannning og innovasjon oppdraget med å undersøke dette, går det fram av en pressemelding.

Ved hjelp av en e-postundersøkelse skal NIFU spørre tre årskull med doktorgradsutdannede om deres situasjon på arbeidsmarkedet og hvordan de selv vurderer kvalitet og relevans av PhD-utdanningen. NIFU foreslår å inkludere doktorgradsutdannede 4, 5 og 6 år etter endt disputas. For en undersøkelse som gjennomføres høsten 2019, er det doktorer som disputerte for ph.d-graden i 2013, 2014 og 2015 som vil omfattes, i alt 4325 personer.

Siden 2014 har regjeringen og stortingsflertallet bevilget penger til nesten 1000 rekrutteringsstillinger, som skal gi flere med doktorgrad. Men forbereder PhD-utdanningen kandidatene godt nok på arbeidslivet, slik at vi for eksempel får flere doktorgrader i næringslivet? Det skal NIFU nå undersøke på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

I 2018 ble det avlagt 1564 doktorgrader i Norge, det høyeste antallet noensinne. Samtidig som omfanget av antallet doktorgradskandidater er nesten tredoblet siden år 2000, har utdanningen gått fra å være en forskeropplæring til også å forsyne både offentlig og privat arbeidsliv med ekspertkompetanse.

FoU-innsatsen i Norge har de siste årene økt til over 2 prosent av BNP, og den offentlige forskningsinnsatsen har ligget over 1 prosent. Skal vi nå OECD-målet på 3 prosent må veksten komme i næringslivet. To tredjedeler av PhD-kandidatene tar jobb utenfor akademia, og næringslivet melder om et økende behov flere med doktorgrad.

- Skal vi klare å utvikle et kunnskapsintensivt næringsliv for fremtiden og fornye offentlig sektor, trenger vi eksperter med doktorgrad. Derfor har regjeringen og stortingsflertallet bevilget penger til om lag 1000 rekrutteringsstillinger de siste fem årene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Nå ønsker hun å finne ut mer om hvordan det går med doktorene på arbeidsmarkedet.

- Opplever de selv at PhD- utdanningen har forberedt dem godt nok på arbeidslivet? I motsetning til masterkandidatene vet vi lite om hvordan det går med dem etter disputasen. Derfor har Kunnskapsdepartementet gitt NIFU i oppdrag å undersøke dette, sier Nybø.

Emneord: Doktorgrader, Forskningspolitikk, Arbeidsforhold
Publisert 7. juni 2019 12:26 - Sist endra 7. juni 2019 12:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere