Gjenåpning: SiO Helse satser tungt på psykisk helse

SiO Helse har flyttet tilbake til Kristian Ottosens hus. Sammen med rehabiliteringen av bygget har man gjort store grep i tjenestene. 

KLIPPET SNOR: Iselin Nybø foretok den offisielle gjenåpningen av SiO Helse på Blindern.

Foto: Ola Sæther

SiO Helse gir et helhetlig helsetilbud til studentene, med fastlegetjenester, psykiske helsetjenester, og tannlegetjenester. Ifølge SiO-direktør Lisbeth Dyrberg er senteret Norges største fastlegekontor.

Likevel var det studentens psykiske helse det handlet om da direktører og studentledere møtte forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø til gjenåpningen, etter to år med rehabilitering av Kristian Ottosens hus.

Psykisk helse blir hovedvirksomhet

– Livet som student er ikke alltid lett å navigere, og SiO har et ansvar her, sa Maya Sol Sørgård, leder i Velferdstinget i Oslo. 

Hun kunne fortelle at halvparten av semesteravgiften til studentene nå går til denne storstilte satsingen på psykisk helse. 20 psykologer er ansatt, i tillegg til rådgivere og helsesykepleiere. Til sammenlikning er det 15 fastleger hos nye SiO Helse.

FRA KANTINE TIL PSYKOLOG: Maya Sol Sørgård, leder i Velferdstinget, understreket SiOs ansvar for hele studenten. 

For mange av de med lettere psykiske utfordringer er det lagt opp et kurstilbud for å mestre hverdagen. Dette er et ledd i arbeidet med å drive forebyggende.

Direktør i SiO Helse Trond Morten Nejad-Trondsen trakk fram kurset "Tankevirus" som eksempel.

– Dette kurset omhandler tanker omkring normalitet, og hjelp til å sortere negative tanker, for å håndtere den nye livssituasjonen man er i som student, sa han.

Bekjempe ensomhet

Hvis man trenger en begrunnelse for satsningen, er det bare å gå til den årlige ShoT-undersøkelsen, som i år viste at så mange som en fjerdedel av studentene sliter psykisk.

Statstsråd  Iselin Nybø uttrykte i sin tale spesielt bekymring for at én av tre studenter oppgir at de er ensomme. 

– Studietiden skal være en fin tid, sa hun, og la til: 

– Du skal jobbe hardt, men også bruke uforholdsmessig mye tid med andre studenter for å diskutere meningen med livet.                                                          

Nye digitale tjenester

Det er ikke bare innholdet i tjenestene, og omgivelsene som er endret, også utførelsen har gjennomgått store endringer. Direktør Nejad-Trondsen viste stolt frem nyvinninger som skal gjøre det lettere å nå helsetjenestene. Han takket lederne i SiO og UiO for at SiO Helse har kunnet ta det samfunnsansvaret, og drive utviklingsarbeid som han mener vil komme hele primærhelsetjenesten til nytte.

I samarbeid med plattformen helsenorge.no har SiO Helse utarbeidet tjenester som er heldigitale, med videokonsultasjoner og ekonsultasjoner. I tillegg foregår all bestilling av timer gjennom appen, og betaling med vipps. Målet er å utnytte ressursene mer effektivt, men også gjøre terskelen lavere for å be om hjelp. 

– Vi har nå mulighet for videochat med helsesykepleiere, og etterspørselen øker med flere hundre prosent. Og hvem kommer? Jo, de vi hadde vanskeligst for å nå med tradisjonelle helsetjenester, nemlig unge menn, sa Nejad-Trondsen. 

 

Emneord: Studenthelse, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, forsknings- og høyere utdanningsminister Av Margrethe Gustavsen
Publisert 8. apr. 2019 16:32 - Sist endra 8. apr. 2019 17:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere