Én av fire studenter sliter psykisk

Stadig flere studenter rapporterer om alvorlige psykiske helseplager. Også på andre områder går utviklingen i feil retning ifølge Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (ShoT) 2018.

NEGATIV UTVIKLING: - Nå trenger vi en kampanje som tar utgangspunkt i at vi alle har en psykisk helse som må tas vare på, slo studenthelseekspert Kari Jussie Lønning fast da hun presenterte tallene fra  Studentenes helse- og trivselsundersøkelse.

Foto: Ola Sæther

SHoT 2018

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2018) omhandler studenters fysiske og psykisk helse, livskvalitet og studieprestasjon.

SHoT-undersøkelsen blir utført på oppdrag fra Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit), Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen).

Årets undersøkelse er gjennomført i samarbeid med Folkehelseinstituttet som gjennomfører undersøkelsen og analyserer resultatene.

Styringsgruppa for ShoT kjenner ikke til noen annen tilsvarende undersøkelse av samme størrelse. 

I alt 50054 studenter har svart på undersøkelsen som er sendt ut til over 160 000 studenter i alderen 18 til 35 år. Dette tilsvarer en svarandel på 29 prosent.

 

 

- En av fire studenter sliter psykisk. Dette er bekymringsfullt. Disse tallene må bli gjenstand for diskusjon og refleksjon, understreket leder for styringsgruppa for Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT), Kari Jussie Lønning, da hun onsdag 5. september lanserte hovedfunnene i undersøkelsen.

Ved de to foregående undersøkelsene i 2010 og 2014 var de tilsvarende tallene én av seks og én av fem. Tallene som ble lagt fram i Frokostkjelleren ved Universitetet i Oslos hage i Karl Johansgate, viste at det er kvinnene som sliter mest. Det er også blant kvinnene at økningen i andelen som rapporterer om alvorlige psykiske helseplager, er størst. 

Flere overvektige

Også på andre felt går utviklingen i feil retning. Andelen overvektige blant studentene er gått opp fra 26 prosent i 2010 til 32 prosent i 2018. 31 prosent av studentene oppgir at de sliter med søvnløshet.

Det er også en økning i andelen studenter som rapporterer om et risikofylt eller skadelig alkoholforbruk. Andelen som har brukt narkotika har steget fra 23 prosent i 2010 til 27 prosent i 2018. Også her er andelen økende.

Tallene for ensomhet ble lagt fram tidligere i sommer. Hele 30 prosent av studentene rapporterer om større eller mindre grad av ensomhet.

Psykosomatiske lidelser

Fire av fem beskriver sin fysiske helse som god eller svært god, men mange rapporterer likevel om fysiske helseplager. Også her er kvinnene overrepresentert. 51 prosent av kvinnene forteller at de i blant opplever en følelse av tretthet og lite energi, 24 prosent raporterer om nakkesmerter og 23 prosent om hodepine.

- Felles som mange av disse plagene er at de ofte faller inn under kategorien psykosomatiske lidelser, påpekte lederen for styringsgruppa.

Undersøkelsen viser også tall for perfeksjonisme og seksuell trakassering. Jussie Lønning fortalte at 47 prosent av studentene oppgir at de setter svært høye mål for seg selv. 32 prosent gjør alt for å ikke skuffe sine foreldre og 29 prosent mener kun det beste er godt nok. Dette er imidlertid tall som avtar med økende alder.

Andelen som har opplevd seksuell trakassering, er 31 prosent av kvinnene og 8 prosent av mennene. I hovedsak dreier dette seg om hendelser utenfor campus og studiemiljøet.

En negativ utvikling til tross, styringsgruppeleder Kari Jussie Lønning kunne også fortelle at de fleste norske studenter oppgir at de har det bra. 76 prosent av studentene som har svart på undersøkelsen, er fornøyd med studiestedet og 88 er fornøyd med mottakelsen de har fått.

Alle har en psykisk

Kari Jussie Lønning avsluttet med å oppfordre til større fokus på psykisk helse.

- Nå trenger vi en kampanje som tar utgangspunkt i at vi alle har en psykisk helse som må tas vare på.

KLAR TALE: Leder for i Norsk studentorganisasjon Håkon Randgaard Mikalsen fikk støtte fra statsråd for forskning og høyere utdanning Iselin Nybø i sin oppfordring til studentene om å gi litt mer faen.
- Gi mer blaffen, istemte statsråden.

 

Håkon Randgaard Mikalsen, leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), etterlyste en helhetlig plan for å snu utviklingen.

I panelet satt også statsråd for forskning og høyere utdanning Iselin Nybø som i likhet med lederen for NSO, la vekt på det trengs en helhetlig strategi med vekt på både forebygging og tiltak. 

Direktør i Folkehelseinstituttet (Fhi) Camilla Stoltenberg minnet om at kun 30 prosent av studentene har svart på undersøkelsen. Hun understreket også nybrottsarbeidet som ligger i undersøkelsen.

Les hele rapporten på nettsiden

www.studenthelse.no

- Denne undersøkelsen gir mulighet til å følge studentene over tid, påpekte hun.

- Stoltenberg la vekt på at undersøkelsen bør settes inn i en større sammenheng.

- Store grupper i samfunnet vet vi ikke noe om. Vi må se på hele samfunnet og på hvordan utdanningssystemet fungerer fra barnehage til universitet, mente hun. 

 

 

 

 

 

 

Av Grethe Tidemann
Publisert 5. sep. 2018 18:14 - Sist endra 7. sep. 2018 12:15
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere