April - Side 2

Publisert 4. apr. 2019 16:17

Det odontologiske fakultet har de siste ti årene brukt 16 millioner kroner på det elektroniske pasientjournalsystemet Salud. Hadde fakultetet i stedet brukt systemet som benyttes av universitetsklinikkene i Bergen og Tromsø, ville regningen kommet på under 2 millioner kroner.

Publisert 4. apr. 2019 13:08

Gjenstandene i utstillingen Vikingr forteller historien om krigerne som fikk oss ut av jernalderen ved å reise ut i verden og plyndre. 

Publisert 3. apr. 2019 19:50

Stein Rokkan (1921-1979) var statsvitaren som først lanserte omgrepet sentrum-periferi i statsvitskapen. Han forma også faget samanliknande politikk ved Universitetet I Bergen. No har Arild Stubhaug skrive bok om mannen.

Publisert 3. apr. 2019 12:20

Norske forskningsinstitusjoner rapporterte inn flere vitenskapelige publikasjoner i 2018 sammenlignet med 2017.

Publisert 2. apr. 2019 15:23

– No ynskjer eg idear frå dykk ekspertar og forskarar til regjeringas stortingsmelding om kunstig intelligens som kjem på slutten av året. Det var bodskapen frå digitaliseringsminister Nikolai Astrup då startskotet i går gjekk for ei norsk satsing på kunstig intelligens.

Publisert 2. apr. 2019 11:00

Dagens universitets- og høyskolelov er utdatert og fragmentert, mener flere av rektorene ved norske universiteter. Universitetsavisa har blant annet spurt dem om hva de mener bør endres i den nye loven.

Publisert 1. apr. 2019 17:16

For å spare miljøet vil Svein Stølen heller ta toget til Gol enn fly til Roma. Men i en travel arbeidshverdag er det taxi, og ikke trikk som gjelder.