Forskere i Norge publiserte mer i fjor enn året før

Norske forskningsinstitusjoner rapporterte inn flere vitenskapelige publikasjoner i 2018 sammenlignet med 2017.

FLERE FORSKERE PUBLISERER: Det ble publisert flere forskningsartikler i 2018 enn året før, viser statistikk fra Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Bildet er fra Blindern på Universitetet i Oslo.  

Foto: Ola Sæther

Totalt rapporterte norske forskningsinstitusjoner  inn 25.624 publikasjoner i 2018 mot 25.033 i 2017. Den gode trenden med at flere artikler blir gjort åpent tilgjengelig fortsatte også i 2018. Litt over halvparten av publikasjonene får uttelling for internasjonalt samarbeid, melder Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning i en pressemelding.

Universitets- og høgskolesektoren (UH) står for flest antall rapporterte publikasjoner med 22.233. UH hadde størst økning sammenlignet med i fjor, med 756 flere publikasjoner. Instituttsektoren rapporterte inn 4.800 publikasjoner mot 5.115 i fjor, og helsesektoren 4.417 mot 4.248 i fjor. Instituttsektoren hadde en nedgang i antall rapporterte publikasjoner, mens helsesektoren hadde en svak økning.

Flere artikler blir gjort åpent tilgjengelig - også i 2018. 

Flere artikler ble lastet opp i de lokale vitenarkivene, og flere artikler er publisert i åpne tidsskrifter.Tall for dette kommer i tilstandsrapporten for høyere utdanning som publiseres i begynnelsen av mai.

– Rapporteringen i Cristin er svært godt kvalitetssikret, og dekker alle fagfelt, inkludert humaniora og samfunnsfag bedre enn mange internasjonale bibliografiske databaser. Våre data om vitenskapelige publikasjoner gir et unikt grunnlag for å sammenlikne publisering i tre ulike forskningssektorer over tid, sier Marit Henningsen, tjenesteansvarlig for Cristin i Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

Hvert år må institusjoner innenfor universitet- og høgskolesektor, forskningsinstituttsektor og sykehussektor rapportere sitt omfang av vitenskapelige publikasjoner til Kunnskapsdepartementet (KD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Dette danner grunnlaget for deler av deres bevilgninger fra departementene

 
Emneord: Universitetspolitikk, Forskning
Publisert 3. apr. 2019 12:20 - Sist endra 3. apr. 2019 12:21
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere