Kronprins Haakon deltar når UiO åpner masterprogram for imamer og andre religiøse ledere

Både kronprins Haakon og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø deltar under åpningen av UiOs nye masterprogram for religiøse ledere den 11. mars.

DELTAR: Kronprins Haakon deltar under åpning av UiOs masterprogram for imamer og andre tros- og livsynsledere mandag 11. mars.Også forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø og Oslos ordfører Marianne Borgen deltar. Det gjør også teologidekan Aud Tønnessen og rektor Svein Stølen. Sistnevnte skal åpne programmet.

Foto: Jørgen Gomnæs/Det kongelige hoff

Det nye masterprogrammet vil gi ledere i tros- og livssynssamfunnene styrket kunnskap om lovverk, maktfordeling, konfliktløsning, forhandling og strategisk planlegging, melder Det teologiske fakultet ved UiO i en pressemelding.

Programmet vil også gi kompetanse i samtalebasert tros- og livssynsbetjening innenfor viktige samfunnssektorer i landet, og vil legge vekt på å utvikle etiske og dialogiske ferdigheter i omsorgsarbeid. Gjennom kompetansen som gis skal programmet bidra til en mer likeverdig behandling i institusjoner på tvers av tros- eller livssynstilhørighet.

Masterprogrammet skal gi utdanning i tros- og livssynsbetjening innen helsesektoren, forsvaret og kriminalomsorgen, og gi tros- og livssynsledere økt kompetanse som ledere og aktører i det norske samfunnet.

Kronprinsens deltagelse et sterkt signal

Kronprinsen og kongefamilien har lenge vist stor interesse for arbeid knyttet til religionsdialog og mangfold.

-Vi setter meget stor pris på Kongefamiliens engasjement i disse viktige sakene, og at Kronprinsen vil delta 11. mars. Ikke minst gir det et sterkt signal om nødvendigheten av denne utdanningen, sier Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livsynsorganisasjoner (STL)

- Norge vil se annerledes ut om 25 år, og kompetanse om religionenes rolle, påvirkning og bidrag til et sunt samvær i et mangfoldig samfunn må dyrkes frem nå.

Styrker deltagelse og demokrati

Etter integreringsforliket bevilget Stortinget i desember 2017 midler til å etablere en fleksibel utdanning for ledere i tros- og livssynssamfunn. Første resultat av bevilgningen er det nye masterprogrammet i Lederskap, etikk og samtalepraksis ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

- Det er bred politisk enighet om viktigheten av å etablere et utdanningstilbud for ledere fra bredden av tros- og livssynssamfunn. Vi er veldig glade for at intensjonen i integreringsforliket og vedtaket i statsbudsjettet nå følges opp, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Nybø understreker at lik tilgang til utdanning for ledere i tros- og livssynssamfunn styrker forutsetningene for mer aktiv deltagelse i samfunnet.

- En god offentlig samtale får vi først når samfunnsaktører deltar på like premisser. En viktig jobb er derfor å sørge for relevante utdanningstilbud etter de kvalitetskrav og standarder vi har. I tillegg ønsker vi en tydelig kobling mellom utdanning og yrkesliv, noe nettopp denne konferansen fokuserer på, sier hun.

Viktig sak for Universitetet i Oslo

Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo (UiO), mener stortingets vedtak understreker viktigheten av å utvikle relevante og faglig forankrede studietilbud som svarer på behovene i et stadig mer tros- og livssynsmangfoldig samfunn.

- Universitetet i Oslo har gjennom Det teologiske fakultet landets fremste fagmiljø på dette feltet. Vi ser det som en naturlig del av vårt samfunnsoppdrag å svare på utfordringen vi nå har fått, sa Stølen i forbindelse med Stortingets bevilgning i fjor

Det er rektor Svein Stølen som foretar den offisielle åpningen av programmet mandag 11. mars klokken 10.00 i  Gamle festsal i Urbygningen i sentrum.

Emneord: Teologi, Religion, Undervisning
Publisert 4. mars 2019 15:43 - Sist endra 4. mars 2019 15:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere