Iselin Nybø opna ny detektor hos Oslo-syklotronen ved UiO

Den nye detektoren Oscar på Oslo-syklotronen ved Fysisk institutt blei offisielt opna av forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø i formiddag. Ho klypte både over snora og trykte på knappen som starta detektoren.

OPNA OSCAR: Forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø opna detektoren Oscar i Oslo-syklotronen ved Fysisk institutt. Her står ho saman med blant andre UiO-rektor Svein Stølen og professor i kjerne- og energifysikk Sunniva Siem (til høgre).

Foto: Ola Sæther

Nyinvesteringa har kosta 27 millionar kroner og er finansiert av infrastrukturmidlane frå Forskingsrådet, opplyser Kunnskapsdepartementet. 

Universitetet i Oslo håpar den nye detektoren skal gjera det endå meir attraktivt for forskarar over heile verda å koma til Oslo-syklotronen for å gjera dei forsøka dei  gjerne vil gjennomføra. I ein omtale av Fysisk institutt peikar UiO på at studentane svært tidleg i studieløpet får bruka syklotronen til å gjera forsøk og delta og bidra aktivt i reelle forskingsprosjekt.  

Statsråd Iselin Nybø blei tatt imot av UiO-rektor Svein Stølen og visedekan Kristin Vinje ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet.  Professor i kjerne- og energifysikk, Sunniva Siem fekk oppdraget med å forklara statsråden kva forskarane driv på med.  Sjølv visste Iselin Nybø at mange av forskarane frå Oslo-syklotronen også drar på forskingsopphald til partikkelfysikksenteret CERN i Geneve.  – Og detektorane våre blir lånte ut til CERN og CERN-ISOLDE.prosjektet, peika Sunniva Siem på.

Iselin Nybø fekk vita at forskarar frå  heile verda,  mellom anna heilt frå Australia, kjem  til Oslo for å kunne gjera eksperiment i syklotronen til Fysisk institutt. – Me er svært nøgde med at satsinga på infrastruktur har   gjort at pengane kan brukast på denne måten, sa UiO-rektor Svein Stølen før Iselin Nybø fekk o ppdraget med å opna den nye detektoren. Då klypte ho først over ei raud snor, og så trykte ho på knappen som fekk den nye detektoren i gang. Dermed er den klar til å hjelpa forskarane med å gjera nye eksperiment i syklotronen.

Les meir om det som går føre seg i Oslo-syklotronen i denne artikkelen frå forskingsmagasinet Apollon: Det store karbonmysteriet    


 

 

Emneord: Fysikk, Forskningspolitikk, Universitetspolitikk Av Martin Toft
Publisert 31. jan. 2019 12:56 - Sist endra 31. jan. 2019 12:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere