Ingrid Lossius Falkum gjenvalgt til UiOs styre

Valget er avgjort: Språkforsker Ingrid Lossius Falkum skal representere UiOs midlertidige, vitenskapelige ansatte i universitetsstyret i ett år til.

FORNYET TILLIT: Språkforsker Ingrid Lossius Falkum får nok et år til å tale de midlertidige, vitenskapelige ansattes sak i universitetsstyret.

Foto: Ola Sæther

Valgstyret på UiO godkjente i dag resultatet av valget på ny representant for de midlertidige, vitenskapelige ansatte i universitetsstyret.

370 stemmer ble avgitt, noe som gir en valgoppslutning på 15,63 prosent, ifølge opplysninger Uniforum har fått fra valgstyret.

Fem kandidater stilte

Fem kandidater fra fem ulike fakulteter stilte til valg. Blant de fem var både sittende representant for gruppen, forsker Ingrid Lossius Falkum (HF) og sittende vararepresentant, stipendiat Henriette Nilsson Tøssebro (jus). De øvrige kandidatene var førsteamanuensis Magnus Løberg (MED), stipendiat Florian Weber (OD) og forsker Sissel Jentoft (CEES/MN).

Følgende tre kandidater ble valgt:

UiOs styre

* Universitetsstyret er UiOs øverste organ. Styret har elleve medlemmer og består av styreleder, tre medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem valgt blant de teknisk og administrativt ansatte, to medlemmer valgt blant studentene og fire eksterne medlemmer. Rektor er styrets leder.
* Styremedlemmene velges hvert fjerde år. Unntaket er studentene og representanten for de midlertidige, vitenskapelige ansatte, som velges årlig.  
* Det elektroniske valget av representant for de midlertidige, vitenskapelige ansatte pågikk fra 28. mai til 4. juni. Stemmerett i dette valget har midlertidige, vitenskapelig ansatte med minst 50 prosent stilling og ansatte med midlertidig stilling som professor II.
* Oppslutningen om valget endte på 15,63 prosent. I fjor var oppslutningen om samme valg 13,8 prosent.

* Representant: Ingrid Lossius Falkum

* 1. vararepresentant: Sissel Jentoft

* 2. vararepresentant: Magnus Løberg

Les også:
Ingrid Lossius Falkum stiller til gjenvalg til UiOs styre
Les også: Florian Weber stiller til valg for å representere utlendingene

Tøssebro hadde nest flest førstestemmer

Universitetsstyrevalg gjennomføres som preferansevalg. Her skal velgerne skal rangere kandidatene med sin mest foretrukne kandidat på topp. Denne måten å telle opp stemmer på, medfører at det ikke er gitt at det er de kandidatene som flest personer har rangert på førsteplass, som blir valgt. I dette valget var det for eksempel sittende vararepresentant Henriette Tøssebro som fikk nest flest førstestemmer etter Ingrid Lossius Falkum, ifølge tall fra valgstyret. Ifølge UiOs valgreglement skal dessuten begge kjønn være representert blant varamedlemmene.

Slik fordelte førstestemmene seg:

Ingrid Lossius Falkum: 161   
Henriette N. Tøssebro: 67    
Sissel Jentoft: 58         
Florian Weber: 42            
Magnus Løberg: 31 

Det ble avgitt 11 blanke stemmer. 

Deltakelsen varierte mellom fakultetene

Tabellen viser hvordan stemmene fordelte seg i antall og prosent på UiOs fakulteter og enheter. Kilde: UiOs valgstyre.

Lavest valgdeltakelse hadde Det medisinske fakultet. Her stemte bare 53 av fakultetets 549 stemmeberettigede – altså en oppslutning på 9,65 prosent.

Høyest oppslutning hadde Naturhistorisk museum, med 30,43 prosent – men her var det også bare 23 stemmeberettigede.

Se full oversikt over oppslutningen i tabellen til høyre.          

 

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 6. juni 2018 17:27 - Sist endra 6. juni 2018 17:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere