Mekling 16 timer på overtid hindret streik i staten

Det blir ingen streik i staten. I ettermiddag klarte Riksmekleren å få partene i lønnsforhandlingene i staten til å bli enige om en avtale. Både staten og fagforeningene er fornøyd med resultatet.

FORBEREDTE SEG PÅ STREIK: Medlemmene i NTL-UiO deltok tirsdag på et informasjonsmøte om en mulig streik i staten. Nestleder Natalia Zubillaga og leder Ellen Dalen fortalte hvilke krav LO Stat med NTL på laget hadde stilt. Etter mekling i 16 timer på overtid, kom partene likevel til en avtale. 

Foto: Ola Sæther

Etter å ha meklet  i 16 timer på overtid, kunne forhandlingslederne fra LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne til slutt kunngjøre at Riksmekleren hadde klart å få partene i lønnsoppgjøret i staten til å bli enige. Om det hadde blitt streik, ville 250 UiO-ansatte ha lagt ned arbeidet i første fase. Til sammen ville over 6000 statsansatte ha blitt tatt ut i en streik.

• Les også i Uniforum: 250 UiO-tilsette kan gå til streik

• Les også i Uniforum: Kan bli streik i staten etter brot i lønnsforhandlingane

Det felles resultatet for LO Stat, YS Stat og Unio:

 • Totalramma er på 2,8 prosent. Det gis et generelt tillegg på 5100 kroner til og med lønnstrinn 47 og deretter 1,25 prosent til lønnstrinnene over. Dette gis fra 1. mai.  
 • Det er satt av 0,95 prosent til lokale forhandlinger, noe som utgjør ganske nøyaktig halvparten av disponibel ramme.
 • Alternativene 1 og 2 fjernes fra lønnsrammene og nye alternativer 7 og 8 innføres. Slik vil flere grupper få ytterligere uttelling i år. 
 • Gjennomslag for økning i ulempetilleggene. Dette er tillegg som ikke har vært justert på lenge. 
 • For pensjonsgivende variable tillegg heves taket med kr 10.000 (fra 56.000 til 66.000). 
 • Andreårsklausul på pensjon: Gir åpning for å forhandle om de forhold som er viktig for opptjeningsgrunnlag for ny offentlig tjenestepensjon allerede ved mellomoppgjøret i 2019.(Kilde: LO Stat)

– Vi har fått gjennomslag for viktige krav og et resultat som sikrer økt kjøpekraft for våre medlemmer, sier forhandlingsleder i Unio stat, Petter Aaslestad i en pressemelding.

Det var natt til søndag 29. april det ble brudd i lønnsforhandlingene i staten. Det var særlig statens ønske om å avskaffe lønnstabellen som for Unios del førte til bruddet, ifølge en pressemelding fra Unio. Organisasjonen mente også at den økonomiske profilen på statens tilbud var slik at en for liten andel av midlene skulle fordeles sentralt. Mange medlemmer ville dermed risikert svekket kjøpekraft, går det fram av pressemeldingen.
- Gjennom meklingen har Unio fått nødvendige gjennomslag på disse punktene, sier Aaslestad.

Hevet taket på variable tillegg


Økonomisk betyr oppgjøret en økonomisk ramme på omlag 2,8 prosent, med en lik fordeling lokalt og sentralt.

- Et viktig punkt for Unio har vært å heve taket på variable tillegg som er pensjonsgivende. Her kom vi ikke helt i mål, men en økning fra 56 000 til 66 000 vil likevel bety en god del for mange av våre medlemmer, sier Aaslestad.

Ifølge Unios forhandlingsleder er partene også enige om at arbeidet med et nytt lønnssystem i staten skal behandles i en arbeidsgruppe i forkant av mellomoppgjøret i 2019.

– Har slått tilbake angrepene

Også LO Stat er glad for den endelige avtalen.

- Dette har vært et svært tøft oppgjør, og derfor er jeg tilfreds med at vi kom i mål med dette resultatet, sier Egil André Aas, leder i LO Stat i en pressemelding.
- Årets forhandlinger handlet mye om å bevare elementene i dagens hovedtariffavtale. Vi opplever et markert press mot både lønnssystem og opparbeidede rettigheter. Disse angrepene har vi nok en gang slått tilbake, sier han.

– Samhold gir styrke

Han skryter samtidig av samarbeidet med de andre i «Troikaen», som de kalles. YS Stat og Unio. 
- Det at vi har klart å holde sammen i løpet av forhandlinger og mekling har vært viktig. Samhold gir styrke. Det tror jeg vi kan skrive under på, alle tre.

– Meget tilfreds

Det tredje medlemmet av «Troikaen» YS Stat synes også at de statsansatte har fått gjennomslag for kravene sine.

– Vi er meget tilfreds med resultatet, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat. – Våre viktigste krav har blitt imøtekommet, og resultatet har et tydelig YS-stempel, sier Arnesen, som gir honnør til meklerne for deres avgjørende bidrag for et vellykket resultat, understreker han i en pressemelding fra YS Stat.

Akademikerne har forhandlet på egen hånd med staten, og deltar ikke i forhandlingssamarbeidet med Unio, YS Stat og LO Stat.  De kom til slutt også i mål med meklingen sin i ettermiddag.

– Enige om et forenklet lønnssystem

Akademikerne fremhever disse nye punktene i avtalen:

 • Nyansatte akademikere i rekrutteringsstillinger får bedre betingelser. Akademikertillegget heves til kr 449 400.
 • Flere akademikere får automatiske ansiennitetsopprykk. Ansatte som pr. 30. april var innplassert i lønnsrammer overføres til én ny lønnsstige, og sikrer den ansatte et ansiennitetstillegg på 1,1 prosent av egen lønn hvert år i ti år fra du ble tilsatt i stillingen. Stipendiater sikres en årlig lønnsvekst på tre prosent.
 • Økt anledning til å bruke profesjonsutdanning som stillingskode. Dette gjelder psykologer, leger og tannleger.
 • Lånerammen i Statens pensjonskasse økes til kr 2 millioner.
 • Alle stillinger i Akademikernes avtale er unormerte.(Kilde: Akademikerne)

Også Akademikerne er fornøyd med resultatet av lønnsoppgjøret i staten.

– Vi er fornøyd med at vi har fått god økonomisk uttelling i årets tariffoppgjør. I tillegg er vi blitt enige om et forenklet lønnssystem som lønner seg for våre medlemmer, og ivaretar virksomhetenes behov for akademisk kompetanse, sier Anders Kvam, forhandlingsleder i Akademikerne stat i en pressemelding.

Avtalen mellom Akademikerne og staten går blant annet ut på at det avsettes 2,8 prosent til lokale forhandlinger med virkning fra 1. mai 2018. Dette betyr reallønnsvekst for

Akademikernes medlemmer, opplyser organisasjonen. All disponibel økonomi går til lokale, kollektive forhandlinger. Forhandlingene må finne sted innen 31. oktober. 

– Historisk modernisering av lønnssystemet

Den øverste ansvarlige for lønnsforhandlingene i staten er kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Hun er fornøyd.

– Jeg er glad for at vi har oppnådd enighet med alle de fire hovedsammenslutningene i lønnsoppgjøret i staten, sier hun i en pressemelding. Mæland trekker fram avtalen med Akademikerne.

– I avtalen med Akademikerne har vi fått en historisk modernisering av lønnssystemet og vi er i enige om at hele lønnspotten skal forhandles om lokalt, forteller hun. Statsråden virker også tilfreds med resultatet som de tre andre hovedsammenslutningene i staten har forhandlet seg frem til.

– I avtalen med LO Stat, Unio og YS Stat har vi kommet til enighet om at halvparten av de disponible midlene skal gå til lokal fordeling. I tillegg har partene forpliktet seg til å jobbe videre med å modernisere lønnssystemet i staten i neste periode. Dette resultatet er vi samlet sett veldig godt fornøyd med, sier Mæland.

 

 

Emneord: Lønn/lønnsforhandlinger, Arbeidsforhold Av Martin Toft
Publisert 24. mai 2018 22:42 - Sist endra 24. mai 2018 22:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere