Stølen berømmer formidlingsinitiativ

– Rektoratet har som ambisjon at det gis opplæring i formidling for studenter på alle nivåer, sier UiO-rektor Svein Stølen.

BERØMMER FORMIDLINGSINITIATIV: UiO-rektor Svein Stølen har en ambisjon om å tilby formidlingsopplæring for studenter på alle nivåer.

Foto: Ola Sæther

I forrige uke omtalte Uniforum et nyopprettet kurs i formidling for studenter ved ernæringsvitenskap: ERN 3400.

Initiativet til at ernæringsstudentene skal få trening i blant annet mediekontakt og kronikkskriving, kom fra professor Svein Olav Kolset, som fikk med seg redaksjonen i studenttidsskriftet Argument til å gjennomføre pilotkurs og utforme det nye emnet.

Ved MatNat har et lignende kurs, MNKOM, eksistert i flere år, men Kolset etterlyste en tydelig sentral vilje og satsing for at enda flere studenter kan få øve seg på formidling av sine fag.

– Det er tydelig at initiativet til slike kurs kommer fra grasrotmiljøer. Jeg må si at jeg savner en sentral satsing som tydelig viser at dette er noe som ønskes flere steder, sa Kolset til Uniforum.

      • Les også: Ildsjeler bak nytt formidlingskurs: – Savner sentral satsing

Ros fra rektor

Nå får ildsjelene bak det nye emnet ros fra UiO-rektor Svein Stølen.

– Jeg synes dette er et strålende initiativ. MNKOM har vært en stor suksess og det er flott at det har gitt inspirasjon til det nye formidlingskurset for ernæringsstudenter, skriver Stølen til Uniforum.

Han støtter opp om tanken om at en bevissthet om formidling må utvikles allerede i løpet av studiene.

– Det er med formidling som alt annet: Man må begynne tidlig om man skal bli god. I en verden der både sannhets- og kunnskapssyn er under press og hvor diskusjonene om «fake news» raser, må universitetene gjøre en samlet og betydelig innsats for å få frem hvordan det forskes, hvorfor, og hva forskning bidrar med. Derfor er det viktig at studentene trenes i å diskutere uenighet, i samarbeid og i å formidle sin kunnskap i ulike kanaler og formater, skriver Stølen, og fortsetter:

– Rektoratet har som ambisjon at det gis opplæring i formidling og i forskningens brede samfunnsoppdrag for studenter på alle nivåer. Det å formidle kunnskap er rett og slett en del av det å være i et akademisk fellesskap, det er ikke en oppgave reservert for forskere.

Ny formidlingspolitikk

Før jul varslet UiO-rektoratet at de vil gå løs på jobben med å utforme en ny formidlingspolitikk for universitetet, i første omgang ved å bestille en ny rapport.

Det er 18 år siden forrige gang en formidlingsrapport ble lagt fram, og flere foreslåtte tiltak ble iverksatt av universitetsstyret.

Stølen viser til at prosessen med å utarbeide et mandat og sette sammen et utvalg til å bidra i arbeidet, nå er i gang. Det sittende rektoratet har også fått opprettet formidlingskurs for vitenskapelig ansatte: I vår er en hel kursrekke tilgjengelig for ansatte, blant annet med kursledere fra Forskning.no.

– Er tanken om formidlingsundervisning for studenter også med når framtidens formidlingspolitikk nå skal utformes?

– Ja, absolutt.

Emneord: Undervisning, Universitetspolitikk, Formidling Av Nils Martin Silvola
Publisert 6. feb. 2018 15:14 - Sist endra 6. feb. 2018 15:14

Chris Chambers har slik jeg forstår han erfart at det viktigste er at forfatterne av vitenskapelige publikasjoner selv lager en grundig men lettfattelig "Executive summary".

https://mobile.twitter.com/chrisdc77/status/960304692449435648

eLife Digest er godt igang med dette. https://elifesciences.org/inside-elife/85518309/plain-language-summaries-how-to-write-an-elife-digest

Pål Magnus Lykkja - 7. feb. 2018 09:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere