Sextrakassering og psykologiklinikkene opp i universitetsstyret

Tirsdag skal styret også avgjøre om UiOs neste medisindekan skal være ansatt, ikke valgt.

STORE SAKER PÅ GANG: Universitetsstyret skal diskutere både sextrakassering, psykologiklinikkene og valgt eller tilsatt dekan på Det medisiske fakult under møtet i Professorboligen i morgen, tirsdag 5. desember.  (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

Tirsdag 5. desember samles universitetsstyret i Professorboligen til årets syvende og siste møte.

Uniforum dekker møtet, som også kan følges direkte på lydstream mens møtet foregår.

Komplett saksliste med styrenotater kan leses her.

Sextrakassering

Denne høsten har trakassering generelt og sextrakassering spesielt vært heftig debattert, også ved Universitetet i Oslo. Ledelsen har sendt ut beklagelse til alle ansatte, og det har blitt opprettet en ressursgruppe som skal jobbe med mulige tiltak for å forebygge trakassering.

Tirsdag orienteres styret om arbeidet med å følge opp trakassering. UiO-rektor Svein Stølen har allerede varslet overfor Uniforum at han vil argumentere for at obligatoriske lederkurs, for bedre å ruste ledere til å håndtere trakasseringssituasjoner og -saker, burde være blant tiltakene som kommer på plass.

     • Les også: Vil sende alle ledere på obligatoriske kurs om trakassering

Psykologiklinikkene

Høsten på UiO har også vært preget av striden rundt de interne praksisklinikkene ved Psykologisk institutt, som ble stengt med øyeblikkelig virkning i oktober da universitetsledelsen mistenkte rutinesvikt. Rapporten fra Internrevisjonen etterlyste en rekke tiltak for å rette opp i dårlig kontroll med journaler og sensitive persondata, mens profesjonsstudentene i psykologi reagerte sterkt på måten saken ble behandlet på.

Ved forrige møte vedtok universitetsstyret å be ledelsen «fortsette arbeidet med å avdekke omfanget av brudd på relevant lovverk og håndtere de identifiserte avvik for å gjenoppta studentpraksis og pasientbehandling så snart som mulig», samt å «finne frem til modeller for mulig fremtidig organisering».

Etter vel fire uker ble klinikkene gjenåpnet tidlig i november, og tirsdag skal universitetsstyret orienteres om oppfølgingen av vedtaket.

     • Les også: Kommentar: Svein Stølen bestod første eksamen

Valgt eller ansatt dekan?

Universitetsstyret skal også ta stilling til et forslag fra fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet, som ønsker å gå over fra valgt til ansatt dekan fra 2019.

Mens de andre tre medisinske fakultetene i landet nå har tilsettingsordninger for dekan, har UiO valgt dekan på alle fakulteter.

Sittende medisindekan Frode Vartdal argumenterte nylig i Uniforum for at en tilsettingsordning kan øke prestisjen ved dekanstillingen, og tiltrekke seg kompetente søkere også utenfra fakultetet. Biologiprofessor og tidligere universitetsstyremedlem Kristian Gundersen kalte initiativet «et nytt angrep på universitetsdemokratiet».

Status for det planlagte livsvitenskapsbygget og arbeidsmetodene for høringsuttalelser fra UiO er andre saker som skal diskuteres i styret tirsdag.

     • Les også: Styremøte juni 2016: UiO skal fremdeles ha valgt rektor

Emneord: Universitetsstyret, Universitetspolitikk Av Nils Martin Silvola
Publisert 4. des. 2017 15:34 - Sist endra 4. des. 2017 15:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere