Disse blir eksterne styremedlemmer i UiOs styre

Olje, bank, finans og et forskningsfond. Kunnskapsdepartementet har oppnevnt de nye, eksterne styremedlemmene ved Universitetet i Oslo.

Anne-Marie Engel og Idar Kreutzer har allerede mange års erfaring i UiOs styre. Foto: Lubeckfonden, Uniforum, Wikipedia, Statoil

Departementet har oppnevnt Anne-Marie Engel og Idar Kreutzer, som begge er styremedlemmer i inneværende periode, Qaisar Farooq Akram, som har vært varamedlem, og Elisabeth B. Kvalheim til å være styremedlemmer ved Universitetet i Oslo (UiO) i neste periode. Varamedlemmer er Kristin Hollung og Einar Hagem.

Det nye styret er valgt eller oppnevnt fra 1. august 2017 til 31. juli 2021.

– Jeg setter stor pris på at disse dyktige folkene vil være med på å utvikle Universitetet i Oslo videre. UiO er det eldste og høyest rangerte universitetet i Norge, og har mye å leve opp til. Så styret får en viktig jobb med å legge til rette for at UiO opprettholder sin status som en av de fremste utdannings- og forskningsinstitusjonene i landet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

– Savner kulturlivet

Kristian Gundersen, som sitter i styret i dag, synes det er en skeiv sammensetning, og etterlyser både kultursektor og flere med bakgrunn fra universitets- og høyskolesektoren.

– Særlig dannelsesperspektivet blir borte, dette er en instrumentell og økonomisk tilnærming til styrearbeid, sier han til Uniforum.

UiO-styret behandlet sine forslag til eksterne representanter bak lukkede dører, dermed er det ikke offentlig hvem de foreslo inn i styret.

– Ut i fra de navnene vi foreslo, kunne man valgt en mer balansert liste, sier Gundersen.

Styremedlemmer: 

Anne-Marie Engel

Engel er forskningssjef i Lundbeckfonden i Danmark. Hun sitter i dagens styre.

Hun har doktorgrad i medisin fra Københavns Universitet. Hun har vært post.doc og forskningsassistent ved eget forskningsprojekt på Rigshospitalet i Danmark, og klinisk koordinator i Forsknings- & Udviklingsafdelingen på Statens Serum Institut, før hun begynte i Lubeckfonden i 2005.

Idar Kreutzer

Kreutzer er adm. direktør i Finans Norge. Han sitter i dagens styre.

Han er utdannet siviløkonom fra Norges handelshøyskole.Han var konsernsjef i Storebrand fra 2000 til 2012. Kreutzer er styreleder i Posten Norge, Flyktninghjelpen og Aschehoug Forlag.Han er videre medlem i Norges Handelshøyskoles Advisory Board. Han har også vært byrådssekretær for Høyre i Oslo.

Qaisar Farooq Akram

Akram er direktør for forskningsavdelingen i Norges Bank. Han er vara i dagens styre.

Akram har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra UiO. I 2002 ble Akrams doktoravhandling, State dependent effects in labour and foreign exchange markets, kåret til beste doktoravhandling i makroøkonomi av Norges Bank.

Elisabeth Birkeland Kvalheim

Kvalheim er Chief technology officer og direktør for forskning og teknologi i Statoil.

Hun har mastergrad i petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger. Hun har jobbet for Statoil siden 1992 og har hatt ulike faglige og lederstillinger innenfor teknologi, prosjekter og operasjoner. Stillingene omfatter boring og brønn-ingeniør og plattformsjef på Åsgard A.

Varamedlemmer

1. Kristin Hollung, Forskningsdirektør i Nofima. Varamedlem av dagens styre.

2. Einar Hagem, Sivilarkitekt partner i Lund/Hagem.

Emneord: Universitetsstyret Av Julia Loge | julia.loge@uniforum.uio.no
Publisert 16. juni 2017 14:23 - Sist endra 16. juni 2017 16:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere