Skal bli lettere å få fast jobb i akademia

Regjeringen vil stramme inn på midlertidige ansettelser i staten, opplyser statsråd Jan Tore Sanner. Midlertidige ansatte skal kunne få fast stilling etter tre år, og ikke etter fire år som i dag.

STRAMMER INN: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ber UiO-rektor Ole Petter Ottersen og andre ledere i staten om å stramme inn på bruken av midlertidige ansettelser. (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

– Vi strammer inn på bruken av midlertidige ansettelser i staten, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H)  og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

(H) på Universitetet i Oslo mandag, melder Forskerforum, NRK og Dagbladet i dag. 

Der presenterte de to statsrådene hovedpunkter fra forslaget om en ny lov om statens ansatte, som skal erstatte Tjenestemannsloven.

Blant annet skal midlertidig ansatte nå få fast stilling etter tre år, ikke etter fire år som i dag. Og etter dagens regelverk har vikarer i vitenskapelige stillinger et dårligere stillingsvern enn andre vikarer. Dette er også fjernet i det nye forslaget, melder Forskerforum. 

Ber institusjonene om å rydde opp

Leder for Forskerforbundet, Petter Aaslestad er svært fornøyd med forslaget fra regjeringen.

– Universitets- og høyskolesektoren har lenge vært en versting i bruken av midlertidige stillinger. Med denne lovendringen forventer vi at institusjonene rydder opp. Fast tilsettelse vil være hovedregelen. Det er i så fall et veldig viktig gjennomslag for Forskerforbundet, sier Peter Aaslestad til Dagbladet. 

UiO-rektor Ole Petter Ottersen ønsker  også å redusere bruken av midlertidighet.

Vi deler regjeringens ønske om å få ned midlertidigheten og har selv arbeidet for dette. Vi må analysere regjeringens forslag nærmere, før vi kan ta stilling til de konkrete endringene, opplyser Ottersen til Uniforum.

Fakta om forslag til endringer i Tjenestemannsloven:

Regjeringen følger opp tjenestelovutvalgets forslag og strammer inn på adgangen til midlertidige ansettelser i ny lov om statens ansatte, med følgende regelendringer:
• Midlertidig ansatte får fast stilling etter tre år, ikke etter fire år som i dag.

• Reglene for når midlertidig ansettelse er tillatt harmoniseres med arbeidsmiljøloven, som begrenser mulighet for midlertidige ansettelser til tilfeller der arbeidet er av midlertidig karakter, vikariater, praksisarbeid, utdanningsstillinger (stipendiat/post.doc) og for ansettelse inntil seks måneder ved uforutsette behov.
• Det innføres lovbestemt plikt til at arbeidsgivere og de ansattes representanter skal drøfte midlertidig ansettelse i virksomheten

Viktigste unntak:

• Fast ansettelse etter tre år som midlertidig ansatt vil ikke omfatte åremåls- og utdanningsstillinger (stipendiat/post.doc), eller de som blir ansatt midlertidig i praksisarbeid.
• Regjeringen vil foreslå å endre universitets- og høyskoleloven slik at vikar for en som er åremålstilsatt eller valgt i leder ved universitet eller høyskole må fratre når den som har stillingen kommer tilbake, selv om det er gått mer enn 3 år.

(Kilder: Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Forskerforum og Dagbladet)

(Oppdatert kl. 17:09)

Emneord: Personalbehandling/politikk, Arbeidsforhold Av Martin Toft
Publisert 28. mars 2017 10:54 - Sist endra 28. mars 2017 17:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere