Her er UiOs største partnere i næringslivet

UiO har utpekt 17 bedrifter som skal få særskilt oppfølging videre fordi de er store og allerede samarbeider med flere fakulteter.

Konserndirektør i Telenor, Hilde Tonne og rektor ved UiO, Ole Petter Ottersen undertegnet en samarbeidsvtale i 2012. I dag deltar fire fakulteter i det arbeidet. Foto:Ola Sæther

17 største samarbeid

Samarbeider med fem fakulteter:

 • DNVGL - UV, HF, SV, MN, MED

Samarbeider med fire fakulteter:

 • Statoil - SV, UV, JUS, MN
 • Telenor - HF, SV, JUS, MN

Samarbeider med tre fakulteter:

 • TINE - HF, SV, MED
 • ConocoPhillips - JUS, MN, NHM
 • FMC Technologies - MN, UV, MN
 • Hewlett Packard - JUS, HF, MN
 • Hydro - SV, NHM, MN
 • DnB - HF, UV, MN
 • Orkla - JUS, HF, MN

Samarbeider med to fakulteter:

 • Aker Solutions - HF, SV
 • Gyldendal - HF, UV
 • Lundin Norway - NHM, MN
 • Simula Research Laboratory - SV, MN, MED
 • Spermatech - MED, MN
 • Statnett - JUS, MN
 • Yara - JUS, MN

(Kilde: Styrenotat O-SAK 4 i Universitetsstyremøte 18.10.16)

Nå skal universitetsledelsen invitere representanter fra disse 17 store virksomhetene som samarbeider med flere fakulteter, til et møte for å undersøke muligheter for å utvikle samarbeidene videre. I sakspapirene til universitetsstyremøtet 18. oktober står det at også andre større virksomheter det er naturlig at UiO har et mer omfattende samarbeid med, skal delta på møtet.

Små er også viktige

I en kartlegging som fakultetene har utarbeidet for Universitetsstyret viser de til 426 bedrifter som de har ulike små og store samarbeid med. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet påpeker at UiOs styrke ikke ligger i samarbeidet med de store aktørene som kommer fram i listen over de 17, men heller i samarbeidet med små og mellomstore aktører og i innovasjon som kan føre til nye bedrifter.

Det medisinske fakultet understreker også betydningen av samarbeid med mindre, spesialiserte virksomheter innen det medisinske feltet. «De største virksomhetene spiller en viktig rolle for UiO, men for det enkelte fagmiljø kan små virksomheter innenfor en spesifikk bransje være vel så viktige. Ikke minst er satsing på å utvikle helt nye bedrifter sentralt i flere miljøer», står det i sakspapirene.

MN samarbeider mest

Nesten halvparten av de 420 samarbeidene er knyttet til MN. Da fakultetene tidligere i år samlet sammen informasjon om alle sine samarbeid, kunne MN liste opp totalt 193 ulike bedrifter.

De minste fakultetene er ikke med på listen over de 17 største samarbeidene i det hele tatt. Det teologiske fakultet skriver at de samarbeider lite med næringslivet. ”Til gjengjeld har vi utstrakt samarbeid med organisasjoner, statlige aktører (helsevesen og skole) og Den norske kirke», står det i sakspapirene.

Det odontologiske fakultetet (OD) trekker fram Corticalis A/S som en av fakultetets viktige samarbeidspartnere, og påpeker samtidig at det er en habilitetsutfordring at selskapet eies av «sentrale personer ansatt ved OD».

Juridiske utfordringer

Flere av fakultetene trekker fram utfordringer knyttet til ulike kulturer, ulike økonomiske modeller og ulike tidshorisonter. Til sammen kan det dermed bli vanskelig å lage konkrete samarbeidsavtaler. «Kompliserte samarbeidsavtaler stiller helt andre krav til juridisk kompetanse i administrasjonen enn det hvert enkelt fakultet har mulighet til å bygge opp», skriver Det juridiske fakultet i sitt svar og etterlyser mer juridisk kompetanse i universitetsledelsen. Deres ønske blir tatt med i forslag til videreutvikling. Avdeling for fagstøtte har ansatt en jurist til og både UiO:Forskerstøtte og EUBenchmark skal følge opp behovet for juridiske støttetjenester.

Emneord: Universitetsstyret, samarbeid, Næringsliv Av Julia Loge
Publisert 17. okt. 2016 16:20 - Sist endra 18. okt. 2016 09:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere