Milena Penkowas rotteforsøk i retten

Skandaleforskeren Milena Penkowa fortsetter å skape bølger i Danmark. Denne uken starter ankesaken om hennes påståtte rotteforsøk.

FOR USANNSYNLIG: Penkowa-saken er blitt sammenlignet med den danske dramaserien Borgen - bortsett fra at Penkowa-saken er for usannsynlig. (Arkivfoto)

Foto: KU / Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Milena Penkowa var professor ved Københavns universitet, men ble i 2011 avslørt for å ha forfalsket dokumentasjon for et stort antall rotteforsøk som lå til grunn for

Penkowa-sakene:

2002: Penkowa viser i doktoravhandlinga si til eit forsøk med over 1000 rotter som blir påført ei form for sklerose. Ho dokumenterer aldri forsøka, og disputasen blir underkjent. Men dåverande dekan og seinare rektor Ralf Hemmingsen på Københavns universitet får ein norsk og ein svensk forskar inn for å vurdere saka. Desse frikjenner Penkowa, som får godkjent doktorgraden.

2008: Studentar tek kontakt med professor Elisabeth Bock. Dei undrar seg over konklusjonane Penkowa dreg ut av rådataene deira. Saka blir send til Praksisutvalet ved Københavns universitet, men saka blir ikkje grundig undersøkt.

I juni 2008 blir Penkowa meld til politiet av Dansk Selskap for Neurovidenskap for underslag av 30 000 kroner. Ho skuldar på ein av studentane sine, men får i 2010 dom på tre månaders fengsel på vilkår for saka.

2010: IMK Almene Fond konfronterer Penkowa med at ho har brukt over tre millionar kroner av ei løyving på 5,6 millionar på ein måte som ikkje er i tråd med avtalen. Københavns universitet betaler rundt to millionar tilbake til fondet.

Same år startar ei ny sak etter at studentar under Penkowa er urolege etter at Penkowa i eit utkast til ein artikkel skriv at dei har funne mykje av særskilte protein i vev frå lymfekreftpasientar. Men studentane fann ikkje særleg høge proteinverdiar i vevet. Saka blir sendt til Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU). Utvalet har no konkludert med at Penkowa står bak et «alvorleg brot på god viskapleg praksis».

2011: Københavns universitet melder Penkowa til politiet for dokumentfalsk i samband med doktorgraden. Rektor Ralf Hemmingsen og vitskapsminister Helge Sander er tidvis under press fordi dei tidvis har støtta Penkowa.

2012: Ei internasjonal forskargruppe konkluderer med at 15 at artiklane frå Penkowas tidlege karriere (2000-2005) er mistenkte for medviten forskingsfjusk. Gruppa trur Penkowa har dikta opp dyreforsøk, forfalska resultata og latt vere å utføre kontrolleksperiment. Universitetet sender dei 15 artiklane til vurdering hos UVVU. På si eiga heimeside skriv Penkowa at «Det er difor mi oppfatning at Københavns universitet har bruk for å vise handlekraft og difor brukar rapporten frå panelet til å halde fram jakta på feil i forskinga mi».

hennes forskning, skriver På Høyden.

Underslag og dokumentfalsk 

I opprullingen av skandalen, ble det avdekket flere andre forhold. Penkowa forsøkte å legge skylden for underslag av forskningsmidler på en av sine studenter. For dette, fikk hun en betinget dom.

Nå er det dokumentfalsk for rotteforsøkene som gjelder. Ifjor ble hun dømt til ni måneders betinget fengsel i dansk tingrett. Denne uken skal ankesaken opp for landsretten (lagmannsretten), skriver Universitetsavisen ved Københavns Universitet. 

En av de største forskningsskandalene

Saken som begynte å rulle allerede for 13 år siden, er en av de største forskningsskandalene i Norden. Saken har av danske medier blitt sammenlignet med dramaseieren Borgen - bortsett fra at Penkowa-saken ville blitt vurdert av Borgen-forfatterne som for usannsynlig. Saken har hatt forgreininger til både rektor ved Københavns Universitet, en tidligere forskningsministrer og Folketinget. Den danske regjeringsadvokaten har gjennomført en granskning av universitetsledelsens rolle i Penkowa-saken, hvor rektoren ble frikjent. Fem professorer ved Københavns Universitet uttrykte mistillit til granskningen, og laget sin egen rapport. 
En annen professor ble siden dømt for vitenskapelig uredelighet, ved å være medforfatter, men uvitende om bedraget, på en av Penkowas jukseartikler. 

Les hele forhistorien om hvordan Milena Penkowa til slutt ble felt av fiktive rotteforsøk.

Norsk professor frikjente

En norsk professor og tidligere veileder for Moser-ekteparet - Per Andersen - ble hyret inn av Københavns Universitet for å granske Penkowas doktoravhandling. Andersen og en svensk kollega hadde ikke noe å utsette. Senere ble det avslørt at rotteforsøkene i Spania som lå til grunn for prosjektet, aldri hadde funnet sted. Doktoravhandlingen er selvfølgelig trukket tilbake. 

Ingen debatt i Norge

Penkowa drev hjerneforskning, og var Danmarks største stjerneforsker og medieyngling, før alt raste sammen. Hun publiserte et stort antall artikler med mange internasjonale medforfattere. Det skal ikke ha vært norske medforfattere. Penkowas forskning er lite kjent i norske miljøer, og Penkowa-saken har aldri skapt debatt i Norge. 

Det er satt av syv dager til saken i Østre landsrett. Milena Penkowa selv, har hele tiden hevdet av rotteforsøkene har funnet sted, og at hun ikke har løyet om sin forskning, ifølge Universitetsavisen. 

Dei mange skandalene knytta til hjerneforskar Milena Penkowa går heilt tilbake til 2002, da doktordisputasen hennar blir underkjent av tre danske forskarar.

 

Emneord: Arbeidsforhold, Etikk, Forskning, Medisin Av Tor H. Monsen /På Høyden
Publisert 31. aug. 2016 10:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere