"Burde ikke vært ansatt"

Kirurgen Paolo Macchiarini burde aldri ha vært ansatt. Hans virksomhet har skadet tilliten til svensk klinisk forskning. Dette er to av hovedpunktene i en ekstern granskning av Macchiarini-saken ved Karolinska Institutet.

 

MISTET JOBBEN: Kirurgen Paolo Macchiarini mistet jobben ved Karolinska Institutet våren 2016 som en konsekvens av skandalen. Saken har skapt debatt om universitetenes elitesatsing, om prestisjekultur der forskere er villige til å gå over lik for å fremskaffe store gjennombrudd på kort tid, og om ledere som ikke vil vedgå feil.

Foto: Karolinska Instituttet

Rapporten kommer også med klar kritikk av Karolinska Universitetssjukhuset og Karolinska Institutet, skriver På Høyden.

Macchiarini - hvor gikk det galt?

Høsten 2010: Paolo Macchiarini ble ansatt som gjesteprofessor. 
2011-2012: Tre pasienter får operert inn kunstige luftrør på KI. I november 2011 publiserer Macchiarini en artikkel i The Lancet.
2012: Macchiarini blir anklaget for økonomisk utpressing av pasienter i Italia.
2012: Den første pasienten som har fått et syntetisk luftrør dør. Den neste dør i 2014, den tredje er fortsatt på intensivavdeling.
2013: Macchiarini starter kliniske studier i Russland, uten forutgående forsøk på dyr.
2014: En belgisk forsker rapporterer Macchiarini for uredelighet og forskningsjuks.
Sommeren 2014: Fire leger ved Karolinska universitetssykehus leverer to bekymringsmeldinger om mistanke om vitenskapelig uredelighet.

2015:
Mars: Etikkrådet ved KI beslutter at de sakene som den belgiske forskeren anmeldte, er av epistemologisk snarere enn av forskningsetisk slag.
Mai: Den eksterne granskeren Bengt Gerdin konkluderer med at Macchiarini er skyldig i forskningsjuks i artiklene de fire legene rapporterte.
August: KI avviser Gerdins rapport, og sier de har tillit til Macchiarini.
November: Paolo Macchiarinis kontrakt fornyes til 30. november 2016.

2016:
Januar: Dokumentarserien Experimenten blir sendt på SVT.
1. februar: Etter at magasinet Vanity Fair omtalte saken, vedgår KI at det er feil i Macchiarinis CV, men mener at det ikke er alvorlig nok til å si opp.
4.februar: Styret ved KI setter i gang en ekstern undersøkelse. Rektor får fornyet tillit.
7.februar: Urban Lendahl, sekretær for Nobelkomiteen ved KI, går av.
13. februar: Rektor Anders Hamsten kunngjør sin avgang. Han sier at KI vil gå Macchiarinis arbeid nærmere i sømmene.
13. februar: Fire professorer fra Nobelforsamlingen på KI tar permisjon fra Nobelkomiteen så lenge Macchiarini blir etterforsket. 
22. februar: Forskningsdekan Hans-Gustaf Ljunggren og viserektor Jan Carlstedt-Duke trekker seg.
23. mars: Macchiarini blir oppsagt fra KI.
21. april: Regjeringen erstatter flere medlemmer i KIs styre. Eksterne styremedlemmer kommer til.
22. april: De fire overlegene leverer en ny anmeldelse til KI, der de anklager Macchiarini for å ha manipulert bilder i en artikkel.

Kilder: Bladet Forskningsetikk, Uniforum, Universitetsavisa

Den uavhengige granskingen av Macchiarini-saken ble onsdag presentert på et pressemøte og sendt på SVT i en ekstrasending. Det var SVTs journalist Bosse Lindquist som i dokumentarserien Experimenten avslørte konsekvensene av Macchiarinis luftrørtransplantasjoner. 

Lederne hadde ansvar

Kjell Asplund har ledet utredningsarbeidet. Han er tilknyttet den svenske statens medisinsk-etiske råd (SMER) og Statens beredning för medicinsk utvärdering. 
 
Utredningen hadde blant annet som formål å finne ut mer om omstendighetene rundt operasjonene. Asplund har også undersøkt hvilke etiske vurderinger som ble gjort underveis, og hvem som hadde tatt beslutninger før operasjonene skjedde. 
 
I utredningen får Macchiarini det direkte ansvaret for at de syntetiske luftrørene ble transplantert.
Men også lederne ved Karolinska Institutet og Karolinska Universitetssjukhuset refses. Asplund poengterer at lederne ved de to involverte virksomhetene hadde et overgripende ansvar for pasientenes sikkerhet. 
 
Macchiarini etterforskes også av politiet. Han er mistenkt for å ha forårsaket et annet menneskes død, samt å ved uaktsomhet ha forvoldt skade hos andre mennesker. 
 

Sykehusdirektør: - Uakseptabelt

Karolinska Universitetssjukehuset har sendt ut en pressemelding om utredningen, melder Dagens Medicin. Her sier direktøren at de ønsker å gjenopprette tilliten til virksomheten. 
 
– Vi tar utredningens resultat på største alvor. Det som har inntruffet er helt uakseptabelt. Utredningen viser et hendelsesforløp der Paolo Macchiarini kunne gjennomføre tre transplantasjoner helt utenfor sykehusets ordinære regelverk og rutiner, uten at noen varslingssystemer slo til. Den viktigste oppgaven nå er å sikre at dette aldri kan skje igjen og at alle pasienter ved Karolinska Univesitetssjukhuset skal kunne stole på at vi alltid setter pasienten først, sier direktør Melvin Samson i pressemeldingen.
 

Rektor, viserektor og dekan har gått av 

Dette er ikke den første granskningen som har blitt gjort av Macchiarinis vitenskapelige praksis. 
Etter at fire leger ved Karolinska Institutet sendte en bekymringsmelding til ledelsen om mulige etiske overtramp, initierte ledelsen en ekstern granskning. Hovedkonklusjonen var at Macchiarini hadde begått forskningsetiske brudd. Likevel tok ledelsen Macchiarini i forsvar. 
 
Saken har skapt debatt om universitetenes elitesatsing, om prestisjekultur der forskere er villige til å gå over lik for å fremskaffe store gjennombrudd på kort tid, og om ledere som ikke vil vedgå feil.
 
Måten de ansvarlige universitetslederne forsøkte å dysse ned saken på, har senere blitt tungt kritisert.
 
13. februar i år kom meldingen om at rektor Anders Hamsten gikk av som rektor som følge av kritikken som har blitt reist mot ham.
 
Forskningsdekan Hans-Gustaf Ljunggren og viserektor Jan Carlstedt-Duke har også trukket seg fra sine stillinger.
 
 
De som har betalt den høyeste prisen for Macchiarinis feilgrep er likvel pasientene hans. I dag er seks av åtte pasienter døde, mens én person er innlagt på intensivavdelig.
 

 

 
Emneord: Internasjonalisering, Sverige, Medisin, Etikk Av Ida Bergstrøm /På Høyden
Publisert 31. aug. 2016 14:22 - Sist endra 31. aug. 2016 15:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere