Avspark for senter for forsking på høgreekstremisme

I dag samla forskarane seg for første gong i det nye senteret for forsking på høgreekstremisme som er lagt til Universitetet i Oslo.

FORSKAR PÅ HØGREEKSTREMISME: Professor Tore Bjørgo (framme) er leiar for det nye senteret for forsking på høgreekstremisme, som er lokalisert på UiO. Han får mellom andre med seg frå venstre: Anders Ravik Jupskås, Torkel Brekke, Inger Skjelsbæk, Dagfinn Hagen og Katrine Fangen.

Foto: Ola Sæther

– Det var ei rar kjensle for meg å sjå det tomme kontoret mitt på Politihøgskulen etter at alle bøker og kontorrekvisita var pakka ned i 27 kartongar. Eg må seia at eg følte meg litt

Fakta om Senter for forsking på høgreekstremisme:

Vertskap: SV-fakultetet ved Universitetet i Oslo

Samarbeidspartnarar: Politihøgskulen, Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI), Fredsforskingssenteret (PRIO), Forsvarets forskingsinstitutt og HL-senteret (Senter for studiar av holocaust og livssynsminoritetar.

Leiar: professor Tore Bjørgo

Nestleiar: universitetslektor Anders Ravik Jupskås

Andre forskarar: Torkel Brekke, Katrine Fangen og Inger Skjelsbæk

Senteret er tildelt 50 millionar kroner av Forskingsrådet over fem år for å forska på høgreekstremisme.

heimlaus denne helga, seier professor Tore Bjørgo.

1015 forskarar

No har han flytta alle kartongane og seg sjølv inn på eit kontor på Det samfunnsvitskaplege fakultetet i Eilert Sundts hus på Blindern. I den same korridoren vil han få plass til mellom 10 og 15 forskarar og stipendiatar som han skal vera leiar for i det nye senteret for forsking på høgreekstremisme.

– Eg vedgår at det er litt nostalgisk å forlata Politihøgskulen etter 12 år, i ein periode der talet på forskarar har auka frå seks til 60.

I formiddag møtte han ein del av dei nye forskarkollegaene sine på det nye senteret. Mellom dei Anders Ravik Jupskås, Katrine Fangen, Inger Skjelsbæk og Torkel Brekke, og dessutan Dagfinn Hagen som skal vera forskingsrådgjevar ved senteret.

Stort bidrag frå UiO

Den nye senteret er tildelt 50 millionar kroner frå Forskingsrådet over ein femårsperiode. I tillegg legg Universitetet i Oslo inn finansiering av både doktorstipendiatar og postdoktorar som skal knytast til senteret.

– Verdien av det bidraget er i alle fall like høgt som bidraget frå Forskingsrådet. Og eg trur me også vil ha store sjansar til å få utvida levetida til senteret med fem år til, seier ein optimistisk Tore Bjørgo.

Sjølv vil han halda fram i ei professor II-stilling ved Politihøgskulen.

– Det er viktig å halda fast på kontakten med Politihøgskulen, som også er ein av samarbeidspartnarane i dette senteret, forklarar han.

– Når vil dei første forskingsfunna med senteret sitt stempel bli klare?

– Sjølv har eg nokre forskingsprosjekt som snart er avslutta og som vil leggjast fram om kort tid. Andre er også i gang med forskingsprosjekt innanfor fagområdet til senteret. Så det vil koma ut ein del funn etter kvart, seier Tore Bjørgo.

 

 

 

 

 

Emneord: Statsvitenskap, Sosialantropologi, SV-fakultetet, Psykologi Av Martin Toft
Publisert 1. feb. 2016 16:10 - Sist endra 1. feb. 2016 16:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere