Innfører månedlig tillitssjekk av syriske dokumenter

Krigen trekker ut i tid, og tilliten til syriske id- og utdanningsdokumenter er under økende press. Nå innfører Nokut en månedlig tillitsvurdering av utdanningsdokumenter fra Syria.

MASSEFLUKT: Over fire millioner syrere har flyktet ut av landet siden borgerkrigen startet. Flyktningeleiren Zaatari i Jordan, der Flyktninghjelpen driver utdanningssenter, huser flere titalls tusen.

Foto: Christian Jepsen, Flyktningehjelpen

Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har nå gjennomført den interne vurderingen om organet kan ha tillit til ektheten av utdanningsdokumenter fra Syria.

Høyt komptetente flyktninger:

 • Syria hadde et omfattende og inkluderende system for høyere utdanning før krigshandlingene startet i 2011.
 • Rask befolkningsvekst over flere tiår har ført til et sterkt press på de høyere utdanningsinstitusjonene.
 • Høyere utdanning var i prinsippet gratis og garantert for alle som fullførte studieforberedende videregående utdanning.
 • Syria hadde også en omfattende sektor med yrkesrettet utdanning og fagskoler.
 • Myndighetenes egen statistikk viser at antallet studenter på universitetsnivå var 662,000 i 2013
 • UNESCOs statistikk for utdanning ut over videregående skole økte fra 15 prosent i 2004 til 25,6 prosent i 2011 i aldersgruppen 18-22 år.
 • I samme aldersgruppe var andelen for kvinner 25,8 prosent og 25,5 blant menn.
 • Utenfor byene er andelen som hadde vært innom høyere utdanning eller en fagskole før krigen på 17 prosent.

- Konklusjonen er at vi kan ha tilstrekkelig tillit til dokumentene, sier Stig Arne Skjerven, direktør for utenlandsk utdanning i Nokut til Universitetsavisa.

Han legger til:

- Men situasjonen Syria er jo langt fra stabil, og vi vil følge med på utviklingen.

Nokut innfører nå månedlige vurderinger av tilliten til syriske utdanningspapirer.

Økt søkermengde

Bakgrunnen er borgerkrigen som har ført over fire millioner på flukt. Risikoen for uregelmessigheter med id- og utdanningsbevis har økt, samtidig som søkermengden hos Nokut også har steget kraftig.

Tillitsvurderingene er gjort i samråd med blant annet den norske ambassaden i Damaskus (for tiden i Beirut), LandInfo og Nasjonalt ID-senter.

Universitetsavisa skrev om tillitsvurderingen i forrige uke. Dersom Nokut hadde konkludert med at de ikke lenger kan ha tillit til ektheten av syriske utdanningsdokumenter, ville det fått store følgerfor syriske søkere. De ville da blitt henvist fra den generelle søkerkøen til den såkalte UVD-ordningen, for personer uten verifiserbar dokumentasjon. Denne ordningen er svært ressurskrevende, og Nokut har varslet Kunnskapsdepartementet om at det i verste fall kan gi årelang kø.

Rent faglig vurdering

Overfor UA understreker Stig Arne Skjerven at Nokuts tillitsvudering kun er gjort ut fra hva som er faglig forsvarlig – basert på Nokuts

kriterier.

- Viser det seg at vi må revurdere denne tilliten, må vi ha en dialog med KD om hvordan vi skal håndtere det, sier han.

Så langt i år har Nokut registrert 282 individuelle søknader om godkjenning av utdanning fra

Slik skjer Nokuts godkjenning:

 • Generell godkjenning er en systemisk sammenligning av norsk og utenlandsk høyere utdanning.
 • Dette er et hjelpemiddel for personer som ønsker å jobbe innenfor yrker som ikke er lovregulert.
 • Den utenlandske høyere utdanningen vurderes i forhold til den norske gradsstrukturen.
 • En godkjenning fører fram til et vedtak om at den utenlandske utdanning helt eller delvis er likestilt med norsk høyere utdanning.
 • Det er da vurdert hvilket omfang utdanningen svarer til, angitt i studieår og studiepoeng, sammenlignet med norsk høyere utdanning.
 • Generell godkjenning kan også innebære at høyere utdanning fra utlandet godkjennes som likestilt med en norsk høgskolekandidatgrad, bachelorgrad, mastergrad eller doktorgrad (ph.d.)
 • Søkere som får avslag kan få utdanningen sin vurdert gjennom godkjenningsordningen for personer uten verifiserbar dokumentasjon (UVD-ordningen).
 • I denne vurderes om søker tilfredsstiller de formelle kravene til å gå videre i den nye godkjenningsordningen.
 • Den som går videre inviteres til et innledende intervju, og så til et møte/intervju med sakkyndige. På grunnlag av den sakkyndige rapporten fatter NOKUT et enkeltvedtak om generell godkjenning.
 • (Kilde: Nokut)

Syria, mot 74 i samme periode i fjor. Organet ser for seg at antallet søknader når opp mot 2 000 neste år.

Fra norsk akademia er det i høst tatt flere initiativ for å hjelpe flyktninger med avsluttet - eller avbrutt utdanning. Universitets- og høgskolerådet er blant dem som vil bidra i dugnaden.

Les mer: Flyktninger skal få faglig og sosial omgang på NTNU

Les også: UiO åpner auditoriene for flyktninger

Les også: Foreslår tidenes utdanningsløft

Flere med falske papirer

Nokuts kartlegging viser at de store statlige lærestedene i Syria, der de fleste av søkerne har tatt sine utdanninger, fremdeles er i drift underlagt landets myndigheter. I en redegjørelse til KD heter det at syriske myndigheter er opptatt av å opprettholde statlige institusjoner og tjenester i områdene de kontrollerer.

Fram til krigen startet for fire år siden ble syriske id-dokumenter vurdert til å ha relativt høy tillit. Nå forventes det at uregelmessigheter i forvbaltning av ID i landet vil øke. Nasjonalt ID-senter oppgir at tallet på syrere som tas for bruk av falske dokumenter er økende.

Ekstraordinære tiltak

Overfor KD har Nokut foreslått en ny, midlertidig vurderingsordning, spesielt tilpasset folk med syriske kvalifikasjoner.

Les mer:

I løpet av fjerde kvartal i år vil Syria klatre til topps, forbi Polen og Litauen, på Nokuts landlister med flest søkere. Stadig fler av de som kommer har mangelfull dokumentasjon.

Det har vært diskusjoner med ulike syn på de syriske flyktningenes kompetansenivå. I Norge er de sammenliknet med flyktningene fra Balkan, som kom på 90-tallet og raskt ble integrert. Basert på vurderinger, blant annet fra OECD, antar Nokut de syriske flyktningene har et høyere utdanningsnivå enn de store gruppene som flyktet fra Balkan på 1990-tallet.

Tallene vurderingene bygger på er fra 2013 og 2014. Kildene spriker noe, men viser alt i alt et velutviklet utdanningsnivå.

Se Nokuts oppdaterte landdatabase om det syriske utdanningssystemet.

 •  

 

Emneord: Syria, Menneskerettar Av Sølvi Waterloo Normannsen/Universitetsavisa
Publisert 3. nov. 2015 10:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere