Strengere opptakskrav til realfagsstudier

Regjeringen foreslår strengere opptakskrav til realfagsstudiene  ved universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø fra 2018.

STRENGERE KRAV TIL REALFAGSSTUDIER:  Det kan bli vanskelige å komme inn på realfagsstudier fra 2018. I 2013 var elevene Audun Agnar Gulbrandsen, Julie Eldøy og Mathias Mork fra Oslo by Steinerskole på utstillingen om "Fysikk på roterommet" sammen med realfagslærer Halvor Egner. Utstillingen var en del av arbeidet med å rekruttere flere til realfagsstudier ved UiO.  (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

– Det er viktig at ungdommer som begynner på realfagsstudier på universitetet, har de nødvendige forkunnskapene. Vi tar sikte på å fastsette endringene før jul, slik at rådgivere og elever i videregående skole kan bli kjent med nye krav som får betydning for deres valg av programfag, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

De nye opptakskravene innebærer blant annet at alle søkerne må ha realfagsmatematikk (R1 og R2) fra videregående skole som grunnlag for opptak til realfagsstudier ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, UiT – Norges arktiske universitet, og informatikkstudier ved UiO. Samfunnsfaglig matematikk (S1 og S2) vil ikke lenger godkjennes som opptaksgrunnlag.

Dette er en forsøksordning i tråd med de tre universitetenes ønsker. Forsøket skal evalueres etter at det har virket i tre-fire år.

På anmodning fra Stortinget åpner regjeringen også for at universiteter og høyskoler som ønsker det, kan kalle inn kvalifiserte søkere til lærerutdanning til intervju.

I tillegg foreslår regjeringen å innføre spesielle opptakskrav til enkelte studier – blant annet må søkere ha tre i norsk for å komme inn på sykepleierutdanningen og fire i norsk for å komme inn på journaliststudiet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Dette er i tråd med høyskolens ønsker.

Forslaget er sendt på høring. Høringsfristen er 16. november 2015.

Emneord: Naturfag, Studentsaker, Realfag
Publisert 9. sep. 2015 14:08 - Sist endra 9. sep. 2015 14:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere