Skal kartlegge bruken av midlertidige stillinger

Regjeringen nedsetter en arbeidsgruppe som skal kartlegge bruken av midlertidige stillinger i universitets- og høyskolesektoren. Blant medlemmene er personaldirektør Irene Sandlie ved UiO.

KARTLEGGER MIDLERTIDIGHET: Med bedre informasjon om den faktiske situasjonen, vil det bli lettere å utvikle tiltak som gir bedre rammebetingelser til forskere i rekrutteringsfasen, sier statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet.

Foto: Martin Toft

 – Når vi får bedre oversikt over situasjonen, blir det lettere å iverksette tiltak for å få ned bruken av midlertidighet, sier statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet i

Arbeidsgruppen skal levere sin rapport 18. desember og består av:

  • Janicke Stople, HR-direktør ved Universitetet i Bergen

  • Irene Sandlie, personaldirektør ved Universitetet i Oslo

  • Finn Ragnvald Huseby, personal- og organisasjonsdirektør ved Høgskolen i Hedmark

  • Gaute Storås, HR-direktør ved Høgskolen i Østfold

en pressemelding.

Arbeidsgruppen skal legge særlig vekt på tre stillingsgrupper hvor det er høy midlertidighet: eksternt finansierte undervisnings- og forskerstillinger, stillinger på lektornivå og administrative stillinger.

– Vi vet mye om utviklingen når det gjelder andelen midlertidig ansatte i de tre gruppene, men mindre om hvor lenge den enkelte er midlertidig ansatt. Vi vet heller ikke om vedkommende har et langvarig midlertidig ansettelsesforhold, eller går fra den ene kortvarige midlertidige ansettelsen til den neste. Det er denne typen spørsmål arbeidsgruppen skal gå nærmere inn i, sier Haugstad.

Arbeidsgruppen skal også finne ut hvor mange av de midlertidige som ender opp i fast stilling ved institusjonen de jobber ved. For unge forskere er perioden etter avlagt doktorgrad viktig for karriereutviklingen. Derfor ønsker regjeringen at de skal ha sammenhengende og forutsigbare ansettelsesforhold, der de kan utvikle forsknings- og undervisningskompetansen.

– Nå skal arbeidsgruppen gi oss et bedre kunnskapsgrunnlag. Når det foreligger, vil vi sammen med institusjonene og arbeidstagerorganisasjonene analysere funnene. Med bedre informasjon om den faktiske situasjonen, vil det bli lettere å utvikle tiltak som gir bedre rammebetingelser til forskere i rekrutteringsfasen, sier Haugstad.

 

 

Emneord: Personalbehandling/politikk, Arbeidsforhold, Forskningspolitikk
Publisert 21. sep. 2015 15:18 - Sist endra 25. sep. 2015 14:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere