Internasjonal arkitektkonkurranse om nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy

Statsbygg inviterer til åpen plan- og designkonkurranse for et nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy. Det nye museet vil bli tre ganger så stort som det eksisterende Vikingskipshuset.

I ARNEBERGS ÅND: Det nye vikingtidsmuseet blir tre ganger så stort som det eksisterende Vikingskipshuset. Også Vikingskipshusets arkitekt Arnstein Arneberg, så for seg et langt større anlegg. Bildet viser et av Arnebergs forslag.

– Ingen andre ikoner fra vårt land er mer kjent enn vikingskipene og ingen annen epoke har hatt en tilsvarende stor nasjonal og internasjonal betydning som vikingtiden, påpekte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, før han i dag annonserte nyheten om at Statsbygg inviterer til en åpen arkitektkonkurranse for et nytt vikingtidsmuseum.

Målsettingen, ifølge kunnskapsministeren, er å sikre og videreutvikle samlingene for kommende generasjoner.

– Visjonen er å skape et globalt, ledende senter for forskning og formidling av kunnskap om vikingtiden, erklærte Røe Isaksen før han gav ordet videre til administrerende direktør i Statsbygg, Harald Nicolaysen.

UTREDNINGSFASEN ER OVER: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen annonserte nyheten om en arkitektkonkurranse. Foto: Ola Sæther

Kort tidsfrist

Han fortalte at fristen for å levere inn bidrag til konkurransen er 2. desember og i mars 2016 skal juryen gi sin innstilling.

– Vi går en spennende tid i møte, og ser fram til dette ærefulle oppdraget erklærte Statsbyggs representant.

– I konkurransen vil vi legge vekt på gjennomførbarhet, arkitektonisk kvalitet, hensynet til kulturminner og miljøløsninger, fortalte Nicolaysen, som forsikret at juryen vil ha en åpen tilnærming. At det eksisterende Vikingskipshuset, tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg i 1914, er fredet, vil ifølge Nicolaysen ikke være til hinder for nye, innovative løsninger.

FREDET: Det eksisterende Vikingskipshuset skal integreres i det nye museet. Foto: Irgens Johnsen KHM

Utgangspunkt i eksisterende bygning

Arealrammen for prosjektet skal være totalt 13000 m² hvorav 9300 m² er nybygg.

– Vikingskipshuset er en viktig del av norsk arkitekturhistorie. At den eksisterende bygningen skal integreres i det nye anlegget, kan oppfattes som belastende, men jeg vil heller se på dette som et spennende utgangspunkt for konkurransen, uttalte kunnskapsministeren til Uniforum etter pressekonferansen i Vikingskipshuset.

Viktig skritt

Direktør for Kulturhistorisk museum, Håkon Glørstad beskrev konkurransen som et viktig skritt på veien mot et nytt museum.

– Kulturhistorisk museum rår over store skatter fra vikingtiden. Mye av dette stiller vi i dag ikke ut, og det kommer stadig inn nye fantastiske, funn. Nå gleder vi oss til å vise fram skattene våre i et nytt vikingtidsmuseum, fortalte museumsdirektøren til Uniforum.

Håper på byggestart i 2020

I heftet Nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy status og visjoner har Glørstad skissert en framdriftsplan for museet med byggestart i 2020.

På dette punktet kunne kunnskapsministeren imidlertid ikke gi noen løfter.  Universitetet i Oslo har mange prosjekter på trappene. Regjeringen har på budsjettet for 2015 prioritert prosjekteringen av en ny livsvitenskapsbygning og arkitektkonkurransen om nytt vikingtidsmuseum. Hva de kommende budsjetter vil inneholde, ønsket kunnskapsministeren ikke å uttale seg om.

PÅ TOMTA: Pressekonferansen om den nye arkitektkonkurransen ble holdt i Vikingskipshuset på Bygdøy. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen  beskrev Vikingskipshuset som et spennende utgangspunkt for det nye museumsanlegget.

 

Av Grethe Tidemann
Publisert 2. sep. 2015 15:27 - Sist endra 2. sep. 2015 15:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere