Kanskje kommer et vestlandsuniversitet

Utdanningsinstitusjoner fra Volda i nord til Stavanger i sør ser på mulighetene for å slå seg sammen i foretak, à la helseforetakene.

SUPERSTRUKTUR: Forslag om ny superstruktur og foretaksmodell for forskning og høyere utdanning på Vestlandet.

Foto: Illustrasjon fra På Høyden

Universitetet i Bergen (UiB) utreder nå en foretaksmodell sammen med høgskolene som ny superstruktur for forskning og høyere utdanning på Vestlandet, melder På Høyden.

Universitetet i Bergen (UiB) skriver i disse dager på et notat om hvem universitetet kan tenke seg å slå seg sammen med. Dette er en bestilling fra statsråden.

«Universitetsforetaket Vestlandet»

Forslaget som vestlandsinstitusjonene kommer til å foreslå overfor statsråden, er ifølge rektor ved Høgskolen i Volda, Per Halse, en foretaksmodell à la helseforetakene.

Institusjonene bak forslaget er medlemmene i UH-nett Vest, som ble etablert i 2008. UH-nett Vest (Universitets – og høgskolenettverket på Vestlandet) er et såkalt nettverkssamarbeid mellom de seks institusjonene Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskulen i Volda og Høgskolen Stord/Haugesund. Universitetet i Stavanger ble medlem i så sent som i juni i år.

Dette er de samme institusjonene som er innkalt av statsråden 25. september for å legge fram tanker om endret struktur i UH-sektoren – pluss Høgskolen i Volda.

Volda er i stedet invitert til å delta i møtet med NTNU og høyskolene i Midt-Norge. – Det er imidlertid mer naturlig for oss å se sørover på Vestlandet, sier rektor Per Halse med tanke på samarbeidet i UH-nett Vest.

Står bak foretaksmodell

– Jeg forstår det slik at alle medlemmene i UH-nett Vest ser for seg denne modellen, sier Halse.

UH-nett Vest hadde styremøte så sent som i juni, hvor det ble bestemt å lage en utredning om mer forpliktende samarbeid i nettverket, i følge Volda-rektoren.

Den er det UiB som skal lage.

UiB holder ekstraordinært styremøte 28. august for å godkjenne notatet som universitetets ledelse skal presentere for statsråden i møtet i Stavanger 25. september.

Arbeidet i UH-nett Vest ledes av et eget styre, hvor rektorene ved de seks institusjonene sitter, deriblant Dag Rune Olsen. Han er for tiden utenfor dekning på Svalbard.

– Om vår modell er god nok for Kunnskapsdepartementet, eller om departementet bare forventer rene fusjonsplaner, vet vi ennå ikke, sier Halse.

Ifølge Volda-rektoren har partnerne i UH-nett Vest vært skeptiske til fusjoner. De mener så langt at det er lite å hente på kvalitet og kostnadseffektivitet ved sammenslåinger.

– Ett av flere alternativer

Universitetsdirektør ved UiB, Kjell Bernstrøm, går ikke fullt så langt som Halse.

– Foretaksmodellen er ett av mange alternativer, sier han.

UiB må ha klart et notat å legge fram for universitetstyret før det ekstraordinære møtet 28. august. Det foreligger allerede et utkast. –Vi er fortsatt i tenkeboksen, bedyrer Bernstrøm.

Det skal tenkes ferdig i løpet av neste uke, når rektor er tilbake fra tokt rundt Svalbard.

Universitetet i Stavanger (UiS) vurderer  forslaget om en foretaksmodell med basis i UH-nett Vest som én, mulig løsning. Universitetsdirektør John B. Møst tror imidlertid at man i prosessen bør se på flere alternativ enn det foretaksmodellen innebærer. Foreløpig har UiS hatt uforpliktende samtaler om mulige sammenslåinger med ledelsen ved Universitetet i Agder og Høgskolen i Stord/Haugesund, ifølge Møst. UiS har lagt opp til en intern prosess med styret, og før drøftingene der er unnagjort er det ikke råd å konkludere, mener Møst.

Foretaksmodellen er aktuell, ifølge Ole-Gunnar Søgnen, rektor ved Høgskolen i Bergen: Universitets- og høgskolerådet (UHR) skal også utrede en slik modell.

– Helseforetakene fikk fullmakter fra staten. Det må være gulroten, også for universitetene og høyskolene.

Neste styremøte i UH-nett Vest er i Sogndal 1. september.

Emneord: Universitetspolitikk, Forskningspolitikk Av Tor H. Monsen i På Høyden
Publisert 11. aug. 2014 12:14 - Sist endret 11. aug. 2014 12:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere