– Positivt at internrevisjonen blir styrets verktøy

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe er godt fornøyd med styrevedtaket som gir henne mindre kontroll over internrevisjonen.

FØLGER STANDARDENE: Med den nye instruksen svekkes universitetsdirektørens kontroll over internrevisjonen. – Ifølge de internasjonale standardene skal internrevisjonen først og fremst være styrets verktøy, forklarer universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe. ( arkivfoto )

Foto: Ola Sæther

UiOs Enhet for internrevisjon (EIR) har fått mye oppmerksomhet de siste månedene. Først ble de slaktet i en ekstern evaluering utført av revisjons- og konsulentfirmaet Pricewaterhouse Coopers (PWC). Deretter ble det kjent at en konflikt hadde oppstått mellom universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og revisjonssjef Sveinung Svanberg.

Nå har Universitetsstyret vedtatt en ny instruks for enheten. I denne er EIR ikke lenger definert som en stabsenhet direkte underlagt universitetsdirektøren, men skal rapportere direkte til styret.

Internasjonale standarder

­­Fremdeles skal administrative saker koordineres med universitetsdirektøren, men årsplanen går fra å være orienteringssak til å bli vedtakssak i Universitetsstyret.
Dermed gir universitetsdirektøren fra seg deler av den kontrollen hun tidligere hadde over revisjonen.

– Svært positivt, synes Bjørneboe, som selv hadde utformet vedtaksforslaget.

– Ifølge de internasjonale standardene skal internrevisjonen først og fremst være styrets verktøy. Det som nå blir annerledes, er at styret skal vedta årsplanen og dermed også være mer aktivt i utformingen av enhetens arbeidsoppgaver, forklarer hun. 

Også fungerende revisjonssjef Morten Opsal sier til Uniforum at han ser det som viktig at revisjonens instruks nå er mer i tråd med de internasjonale standardene.

Styremedlem Ole Martin Nodenes, som i sist utgave av Uniforum gikk hardt ut mot universitetsdirektøren for ikke å ha informert styret om konflikten med revisjonssjef Svanberg, og samtidig krevde at Universitetsstyret overtok ansvaret for internrevisjonen, formulerer seg mer kortfattet når han nå kommenterer den nye instruksen:

– Jeg er veldig glad for vedtaket. Det er et langt steg i riktig retning, sier han, og henviser til styrets leder for videre kommentarer.

Planlagt siden desember

I Universitetsstyrets såkalte «Årshjul for strategiske saker til universitetsstyret 2014», som oppdateres til hvert styremøte, var det ingen tegn til at ny instruks for internrevisjonen var på vei, før vedtaksforslaget dukket opp på sakslisten til møtet 6. mai.

I tiden mellom årets to første årshjul og 6. mai, har både Uniforum og Universitas hatt flere oppslag om den eksterne evalueringen og om Bjørneboes konflikt med revisjonssjefen. Men en endring i internrevisjonens instruks har ligget i kortene hele tiden, ifølge Bjørneboe.

Er mediedekningen av konflikten mellom deg og Sveinung Svanberg direkte eller indirekte årsak til at du nå på eget initiativ har gitt fra deg deler av kontrollen over internrevisjonen til Universitetsstyret?

– Vi har siden desember 2013 arbeidet med forslaget til ny instruks for Enhet for intern revisjon (EIR) som en direkte konsekvens av anbefalingene i PWC-rapporten. Utgangspunktet har hele tiden vært at UiOs internrevisjon skal følge internasjonale standarder, noe den nye instruksen ivaretar gjennom en tydeligere kobling mot styret, skriver universitetsdirektøren på e-post.

Kommenterte avisoppslagene

Da Morten Opsal presenterte EIRs årsrapport for 2013 for Universitetsstyret, kom han med en bemerkning om de samme avisoppslagene. På spørsmål fra et styremedlem om hvordan EIR blir møtt ute på enhetene, svarte han at de har god anseelse ute på universitetet, men «nå vet jeg ikke om alle avisskriveriene som har vært i år har bidratt til å endre det».

– Hva mente du med det?

– Det er åpenbart at jeg ikke kan vite om dekningen påvirker vårt forhold til enhetene på en ugunstig måte, poengterer Opsal.

– Når du formulerer deg slik, kan man lure på om du ikke synes det er greit å bli skrevet om av Uniforum og Universitas?

– Sånn tenker jeg ikke. 

– Synes du mediedekningen har vært konstruktiv?

– Det vil jeg ikke svare på.

 

Les også:

* – Universitetsstyret får ikke vite hva som skjer på bakrommet
* UiOs internrevisjon slaktes i ekstern evaluering

 

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 13. mai 2014 13:00 - Sist endret 13. mai 2014 13:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere