Direktør fra egne rekker

Det er 16 år siden Håkon Glørstad ble ansatt ved Kulturhistorisk museum. Nå overtar han ledelsen. Målet er å gjøre Kulturhistorisk museum til en fantastisk forsknings- og kunnskapsarena.

STILLE OG ROLIG: Den nye direktøren kan ikke matche sin forgjenger når det kommer til dramatiske historier. – Jeg har levd et stille og rolig liv, sier Håkon Glørstad, som i stedet vil formidle de spennende historiene som ligger gjemt på museet.

Tirsdag 4. februar ble arkeologiprofessor Håkon Glørstad (44) tilsatt som ny direktør ved Kulturhistorisk museum. Glørstad overtar stillingen etter Rane Willerslev, som gikk av i vår etter knapt to år i direktørstolen.

Godt mottatt

– Museet har brukt over et halvt år på å finne en ny direktør. Hvordan er stemningen på museet nå?

– Uvisshet skaper alltid litt usikkerhet, men siden det ble kjent at jeg overtar direktørstolen, har jeg fått utrolig mange gode tilbakemeldinger, svarer den nyansatte direktøren

– Hva slags leder ønsker du å være?

– Det som gjorde at jeg valgte å bli arkeolog, var fasinasjon for kulturhistorie og ønsket om å forske. Som leder vil jeg legge fasinasjonen for kulturhistorie og forskningsengasjementet til grunn for arbeidet mitt, svarer Glørstad, og legger til at forskjellen mellom å være professor med interesse for organisasjonsutvikling, og direktør, handler om skala.

– Som direktør vil jeg jobbe for at museets forskning og formidling skal holde høy kvalitet og stort volum. Det er også viktig for meg at Kulturhistorisk museum skal være en institusjon hvor de ansatte trives og er stolte av arbeidsplassen sin, sier han.

Oppriktig lyst

– Hvorfor er du rett mann for Kulturhistorisk museum?

– Jeg har de kvalifikasjonene museet etterspør, og jeg har oppriktig lyst til å sette museets nye visjon ut i livet, svarer Glørstad og viser til at han i tillegg til å være professor, har god kjennskap til museet og erfaring fra prosjekt- og forskningsledelse.

Glørstad har arbeidet ved Kulturhistorisk museum siden 1998 og har jobbet med ulike deler av virksomheten. Det største av utgravingsprosjektene han har ledet, er Svinesundprosjektet. De siste årene har han ledet styringsgruppen for flere utgravings- og forskningsprosjekter. På museet har Glørstad også vært involvert i arbeidet med å digitalisere samlingene. Som styrerepresentant i to perioder, har han dessuten opparbeidet erfaring fra ledelsen av museet.

– Jeg har alltid vært opptatt av rammene for forskning. Den viktigste grunnen til at jeg ønsket denne jobben, er at den gir meg mulighet til å være med på å legge til rette for at Kulturhistoriske museum kan bli en fantastisk fin forsknings- og kunnskapsarena, sier han.

Viderefører reformarbeidet

– Hva oppfatter du som dine største utfordringer?

– Museet er i gang med en stor omorganiseringsprosess som handler om å rendyrke museet som kunnskapsinstitusjon. Min oppgave er å videreføre denne prosessen.

– Vi skal vise at et museum kan være en spennende og innovativ kunnskapsinstitusjon, poengterer Håkon Glørstad.

Han peker på at museet har tre kjerneoppgaver, å forske, å formidle og å forvalte.

– Formidlingen og forvaltningen skal være en del av kunnskapsutviklingen, understreker han.

– Utstillinger skal ikke bare vise hva vi allerede har forsket på, det vi vet. Utstillinger skal også presentere nye problemstillinger og være en arena for tverrvitenskapelig samarbeid.

Glørstad forteller at arbeidet med å fornye utstillingsvirksomheten og integrere den i forskningsvirksomheten, er kommet et godt stykke på vei. I de kommende månedene vil museet presentere utstillinger som vil utfordre og møte publikum på nye måter.

Gjennomtenkt visjon

Viserektor ved UiO Knut Fægri ledet komitéen som innstilte Glørstad til stillingen.

Knut Fægri beskriver Glørstad som en dyktig fagmann med de kvalifikasjoner som forutsettes.

– Glørstad viste i intervjurundene at han har en klar og gjennomtenkt visjon for museet og hvordan det bør ledes. Vårt inntrykk er at Glørstad vil gjøre en god og tillitvekkende innsats for museet, sier han.

At Glørstad har jobbet litt sammen med tidligere direktør Rane Willerslev, beskriver Fægri som en fordel.

– Håkon Glørstad ønsker å videreføre endringsprosessene som ble igangsatt under Willerslev, og har en konkret og praktisk tilnærming til hvordan planene for museet bør realiseres.

Byggeplaner

– Jeg ser også fram til å være med på å realisere museets byggeplaner, sier han og sikter til planene om nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy og utvikling av Tullinløkka.

– Helt til slutt. Tidligere direktør Rane Willerslev imponerte med dramatiske historier fra sin tid som pelsjeger i konflikt med den russiske mafiaen. Har du lignende dramatiske historier å fortelle fra din forskerkarriere?

– Nei, Ranes historier kan jeg ikke matche. Jeg har levd et stille og rolig liv. Av den grunn har jeg også hatt tid til å la meg fascinere av de mange spennende historiene som ligger gjemt på museet i form av gjenstander og arkivopplysninger. Denne spenningen er det jeg gjerne vil formidle.

 

 

 

Emneord: kulturhistorisk museum Av Grethe Tidemann
Publisert 11. feb. 2014 14:44 - Sist endret 11. feb. 2014 15:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere