Etterlyser mer støtte til eliten

Professor Trond Torsvik må foreløpig se langt etter egne lokaler til sitt senter for fremragende forskning. – Universitetet er ikke flink nok til å ta vare på elitemiljøene, kommenterer SFF-leder Nils Chr. Stenseth.

RAPPORTERES VIDERE: SFF-leder Trond Torsvik varsler i et brev til rektor Ole Petter Ottersen at de dårlige opplevelsene hans på UiO, vil være et tema i årsrapporteringen til Forskningsrådet.

Foto: Ola Sæther

Over ett år etter oppstarten har Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED) fremdeles ikke fått egne lokaler. Og sannsynligvis må de vente minst et halvt år til.

Det til tross for at CEED er et av UiOs fire nye Sentre for fremragende forskning (SFF). Sentrene regnes som Forskningsrådets mest prestisjefulle virkemiddel, og har høy anseelse ved UiO.

Trøtt av «husbråket»

Senterleder og professor Trond Torsvik er oppgitt.

– Jeg er veldig trøtt av dette «husbråket», sier han til Uniforum.

Etter å ha sendt et krast brev til rektor i fjor vår, slo han seg til ro da saken så ut til å løse seg. Fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) fikk han nemlig lovnad om at senteret skulle få flytte inn i ZEB-bygningen 1. mars 2014.

Sentre for fremragende forskning (SFF)

* Forskningsrådets mest prestisjetunge virkemiddel.
* Skal stimulere norske forskningsmiljøer til å drive grunnleggende forskning på høyt internasjonalt nivå. Målet er å bygge opp sterke forskningsgrupper med god ledelse og organisering og med fremragende resultater.
* Bevilgningen er på i underkant av 200 millioner kroner over ti år.
* Ordningen ble etablert i 2002/2003. Fjorårets SFF-oppstart var den tredje i rekken. UiO fikk fire av totalt 13 nye sentre, og har i dag ni (ti) sentre.

 

Men nå viser det seg at lokalene slett ikke er klare til den datoen. I stedet er det løselig snakk om at de kan være innflyttingsklare i juni. Fram til da må CEED dele lokaler med det beslektede, tidligere SFFet Senter for geologiske prosessers fysikk (PGP). Og der er det trangt om plassene.

Tema i årsrapporten

«Det er lite tilfredsstillende å drive CEED fra PGPs gamle og overfylte lokaler, og jeg er lite fornøyd med UiOs behandling av CEED.», klager Torsvik i et brev sendt til rektor Ole Petter Ottersen, MN-dekan Morten Dæhlen og fakultetsdirektør Jarle Nygard på nyåret.

Han påpeker samtidig at CEED, i motsetning til de andre SFFene, aldri har hatt noen offisiell åpning fra UiOs side. De har heller ingen formell avtale med GEO/UiO, noe som fører til at budsjetter og langsiktige strategier er uavklarte.

Det siste året beskrives av Torsvik som «mildt sagt frustrerende», og han varsler at det vil være et tema i senterets årsrapportering til Forskningsrådet.

– En trivialitet

Professor og preses i Det Norske Videnskaps-Akademi Nils Chr. Stenseth leder et annet SFF ved samme fakultet, Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES).

Han skjønner godt at Torsvik er frustrert. Og slik Stenseth ser det, handler denne saken om langt mer enn kontorplasser.

– På mitt senter sitter vi også flere på hvert kontor, så akkurat det er en trivialitet. Noen ganger ligger det dessuten en merverdi i det å dele kontor. Men generelt er universitetet ikke flink nok til å ta vare på elitemiljøene. Disse synliggjør universitetet på en fin, faglig måte og bringer dessuten inn store beløp. De burde derfor backes opp bedre, både økonomisk og administrativt, mener han.

Vil prioritere spissene

Stenseth har aldri lagt skjul på at han mener det ikke er plass til alle på UiO:

– Skal vi fokusere på spiss, er det noe annet vi ikke kan gjøre. Det er en vanskelig diskusjon, men en nødvendig diskusjon, sier SFF-lederen, som ikke har lyst til å komme med konkrete forslag på forskningsfelt som bør ut.

– Vi må ta vare på bredden, men ikke for en hver pris, slår han fast.

Senterlederen minner om at SFF-ordningen ble innført av regjeringen og Forskningsrådet nettopp for å hjelpe universitetene med å styrke spissmiljøene. Dette bør også være i UiOs interesse, sier han, og nevner oppmerksomheten rundt internasjonale universitetsrangeringer som et eksempel.

CEES får god behandling

Men samtidig som han kritiserer universitetets oppfølging av eliteforskere rent generelt, understreker Stenseth at det SFFet han selv leder, er et eksempel på et elitemiljø som blir godt ivaretatt.

– Det har vært en kamp å komme dit, men i dag er forholdene glimrende hos oss, roser SFF-lederen.

– Men slik er det nok ikke for alle, antar han.

MN-dekan Morten Dæhlen avviser at Stenseths senter, som hadde oppstart i 2007, får bedre oppfølging enn Torsviks senter.

– Sentrene behandles likt. Og akkurat nå bruker vi større ressurser på CEED enn på andre enheter, fordi vi er opptatt av å få på plass gode lokaler for dem så fort som mulig, sier han.

Samarbeider godt

– Stenseth hevder å ha kjempet for å oppnå den gode oppfølgingen han får fra fakultetet. Kan du kommentere det?

– Jeg oppfatter at vi har et godt samarbeid med sentrene og senterlederne, inkludert CEED, selv om vi har utfordringer omkring romsituasjonen for CEED akkurat nå. Jeg vil vel anta at Stenseth hadde noen diskusjoner med forrige dekanat, men de kjenner jeg ikke til.

– Saklig og rimelig kritikk

Dekanen ser det som svært positivt for fakultetet å være vertsfakultet for to sentre for fremragende forskning.

– Vil du betegne noe av kritikken Torsvik kommer med i sitt brev, som urimelig?

– Nei, jeg oppfatter kritikken som saklig og rimelig, og har stor forståelse for Torsviks frustrasjon. Dessverre har vi store utfordringer knyttet til vedlikehold og rehabilitering av arealer for forskning og utdanning, og romsituasjonen på fakultetet er vanskelig. Beklageligvis har vi ikke klart å være så effektive som vi ønsker i arbeidet med å skaffe CEED nye lokaler.

– Tar UiO godt nok vare på sine fremragende forskere?

– Vi er opptatt av å ta vare på og støtte våre fremragende forskere, men jeg ser også at vi kan bli bedre.

Rektor Ole Petter Ottersen har avstått fra å kommentere Torsviks brev og Stenseths utspill.

Les også:

* Ingen spesialbehandling for de fremragende

Emneord: Rekruttering, Realfag, SFF - Senter for fremragende forskning Av Helene Lindqvist
Publisert 12. feb. 2014 13:54 - Sist endret 12. feb. 2014 14:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere