Ber om universitetenes etikkvurderinger av oljeavtaler

Den nasjonale etikkomiteen vil ha svar fra universitetene på hvor omfattende samarbeidet med oljeindustrien er. Den vil også vite hvilke forskningsetiske vurderinger som er lagt til grunn for samarbeidet.

BER OM SVAR: Kjemiprofessor Øyvind Mikkelsen ved NTNU ber om at universitetene kommer med etikkvurderinger av oljeavtaler.Han leder den nasjonale komiteen for forskningsetikk innen naturvitenskap og teknologi.

Foto: Solveig Mikkelsen

Alle universitetene har fått henvendelsen. NTNU klarer ikke å svare innen fristen som var satt til 25. februar, og har bedt om utsettelse til 11. mars, melder Universitetsavisa.

Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) er nå i gang med å vurdere de etiske sidene av petroleumsforskning. Sentralt i dette arbeidet står NTNU-professor Øyvind Mikkelsen som leder komiteen.

Olje og etikk
Bakgrunnen for henvendelsen er forslaget fra rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen. Etter en opphetet debatt ved universitetet og i På Høyden, ba han komiteen vurdere de etiske sidene av petroleumsforskning.

NTNU fornyet før jul Akademia-avtalen med Statoil. Det langsiktige forsknings- og utdanningssamarbeidet kan innbringe 310 milllioner kroner for NTNU de neste årene.

På nyåret signerte universitetet en mangeårig samarbeidsavtale med olje- og gasselskapet Total. Det økonomiske omfanget av denne avtalen vil avhenge av de konkrete prosjektavtalene som inngås. I det tidligere samarbeidet i perioden 2001-2013 har støtten fra oljeselskapet ligget rundt to millioner kroner i året.

Bred interesse
I brevet skriver NENT at de mener den omfattende debatten «demonstrerer en bred interesse i befolkningen om å få klargjort de ulike hensyn som gjør seg gjeldende i denne saken.»

Nå vil komiteen at universitetene svarer på følgende spørsmål:

1) Hvilke typer avtaler er inngått med Statoil eller andre aktører i oljeindustrien de siste 5 årene?

2) Hvilke strategiske, forskningspolitiske og forskningsetiske vurderinger har ligget til grunn for samarbeidet fra universitetets side?

3) Hvilke vurderinger har universitetet foretatt med hensyn til hvilket ansvar universitetet har i forhold til de store energi- og miljøutfordringene vi står overfor?

NENT behandlet saken i slutten av januar. Neste møte er i slutten av mars.

– På det første møtet var det tydelig at motivasjonen er stor for å jobbe med denne saken. En av oppgavene våre er å klargjøre og tydeliggjøre. Vi håper svarer blir i overensstemmelse med dette, sa komiteens leder, NTNU-professor Øyvind Mikkelsentil UA tidligere i vinter.

Emneord: Etikk, Universitetetspolitikk, Forskningspolitikk Av Solveig Mikkelsen i Universitetsavisa
Publisert 27. feb. 2014 10:30 - Sist endret 27. aug. 2020 15:24
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere