NTNU danker ut UiO

Studentene vil til NTNU. For første gang er det tatt opp flere nye studenter ved NTNU enn ved Universitetet i Oslo.

 

FLERE VIL TIL NTNU: For første gang er flere førstesemestersstudenter tatt opp på NTNU enn på UiO. Bildet er fra velkomstseremonien for nye studenter i august.

Foto: Ola Sæther

Det er svært gledelig at NTNU befester sin stilling som et attraktivt, spennende og relevant studiested, sier konstituert studiedirektør Inge Fottland til Universitetsavisa.

Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) skiller for første gang i en av sine tabeller ut hvor mange nye studenter som er tatt opp ved de enkelte universitetene de siste fire årene. Med nye studenter ved et lærested, mener man studenter som ikke tidligere er registrert ved det samme lærestedet.

Antallet nye studenter:

Slik har utviklinga vært for de to studiestedene når det gjelder tilsig av nye studenter i høstsemestrene. Tallene for NTNU kommer først, deretter tallene for UIO:

  • 2008: 5437 - 7146
  • 2009: 5407 - 6245
  • 2010: 5433 - 5927
  • 2011: 5944 - 5227

 

I høstsemesteret i år ble NTNU tilført 5944 nye studenter. Til sammenlikning ble det tatt opp 5227 nye studenter ved Universitetet i Oslo. Ser vi på de samme tallene for 2008, så fikk NTNU 5437 nye studenter, mens UIO kunne skilte med 7146 nye studenter.

-Tallene viser en tydelig reduksjon for Oslos del, sier seniorrådgiver Eirik Lien ved Studieavdelingen.

For høstsemesteret utgjør andelen nye studenter ved NTNU 66 prosent av det totale opptaket. Ved UIO er andelen 49 prosent.

Emneord: Studentsaker, Rekruttering, Studentforhold Av Solveig Mikkelsen i Universitetsavisa
Publisert 10. nov. 2011 16:31 - Sist endret 10. nov. 2011 16:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere