Positiv respons på UiO 200

Et halvt år inne i jubileet er jubileumsdirektør Inger Stray Lien godt fornøyd. – Vi har fått gode tilbakemeldinger, godt pressegjennomslag og stor oppslutning om idéfestivalene, skryter hun. Den kritiske egenrefleksjonen som har vært etterlyst, kommer også, lover direktøren.

PLASS TIL REFLEKSJON: – Det har aldri vært meningen ikke å skulle inkludere kritisk refleksjon i jubileumsåret, forsikrer jubileumsdirektør Inger Stray Lien. I desember kommer en konferanse om universitetets rolle i samfunnsutviklingen.

Foto: Ola Sæther

I et halvt år har prosjektdirektør Inger Stray Lien og resten av jubileumssekretariatet lagt til rette for gjennomføringen av UiOs 200-årsjubileum.

Vårens program har blant annet inneholdt to idéfestivaler, en rekke utstillinger, konserter og konferanser, flere arrangementer for skolene i området og gjenåpningen av Universitetets aula.

Stray Lien er svært godt fornøyd så langt.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger, godt pressegjennomslag både i dagspressen og fagpressen, stor oppslutning om idéfestivalene og alt er gjennomført slik det står i programmet. I tillegg vil jeg skryte av Teknisk avdeling. De har gjort en kjempejobb på alle plan, og har strukket seg langt for å få ting til å gå i orden.

– Er det noe som ikke har fungert så bra?

– Iblant har vi ønsket oss mer oppmerksomhet internt på universitetet enn det vi har fått. Det er for eksempel ikke så enkelt å få ut nyheter på UiOs nettsider. Ellers kunne vi også hatt behov for bedre kapasitet til å jobbe opp mot pressen og med kommunikasjon generelt. Samtidig synes jeg vi har fått mye ut av de ressursene vi har, og vi har egentlig ikke noe å klage over, sier jubileumsdirektøren.

Jubileum eller reklame?

Jubileet har stort sett sluppet unna kritikk, men noe har det vært. En Universitas-journalist skrev i en kommentar i juni at ”UiO feirer 200 år med en massiv markedsføringskampanje” og ”Dagens studenter, barn av reklamealderen, oppvokst etter opphevelsen av NRK-monopolet, lukter reklamen på lang avstand.”

– Vi så den kommentaren, og skulle ønske han konkretiserte litt mer hva han mente. For selvsagt er vi nødt til å reklamere, dersom vi skal få folk til å besøke arrangementer de ikke kjenner til. Og i konkurranse med mange andre aktivitetstilbud blir det også nødvendig å være litt kommersielle i markedsføringen, kommenterer Stray Lien.

– For øvrig hadde Universitas en artikkel tidligere i år der de lurte på om vi ikke hadde markedsført idéfestivalen om klima for dårlig, tilføyer hun.

Fagligheten viktig

– I alle fall markedsfører vi bare ting vi står inne for, og har forsøkt å legge vekt på UiO som faginstitusjon. I går hørte jeg forresten på radio at hjerneforskningsutstillingen Mind gap på Teknisk museum er svært godt besøkt. Det ligger visst an til rekord for museet, og det er stas for oss som har tatt initiativet til et samarbeid om dette utstillingsprosjektet.

UiO som forskningsinstitusjon kommer også til uttrykk gjennom andre, kommende utstillinger. Blant dem vandreutstillingen Arven etter Nansen, som kommer til Oslo og Universitetsplassen i slutten av september, og kunstutstillingen Munchs laboratorium – veien til aulaen som åpnes på Munch-museet 3. september.

Til flere av utstillingene er det dessuten laget flotte kataloger, reklamerer Stray Lien, og viser fram katalogene for Nansen-utstillingen og Mind gap.

– Mind gap-katalogen gir en oppdatert og aktuell oversikt over norsk hjerneforskning, og de fleste forskerne som presenteres, kommer fra UiO. Nansen-katalogen er i tillegg til å være utgitt på norsk, også oversatt til tysk og russisk, og det sier noe om hvilken grundighet som ligger bak disse utstillingene, framhever hun.

– Forstår de som er på utstillingene at de har noe med UiO å gjøre?

– Det er ikke sikkert alle forstår koblingen til UiO. Men det viktigste er jo at mange har glede av og lærer noe av utstillingene. Noen vil også merke seg hvem som står bak, mener jubileumsdirektøren.

Uten egenrefleksjon?

Men hva med det kritiske blikket på UiO? I starten av jubileumsåret kritiserte SUM-forsker Harald Bøckman jubileumsprogrammet for å mangle det som etter hans mening burde vært det sentrale ved en slik anledning, nemlig kritisk refleksjon over egen virksomhet.

Underholdning er bra, men det er ikke nok, argumenterte forskeren i Uniforum, og etterlyste brede debatter om hvordan søylene bør utformes i framtiden. I samme artikkel avviste rektor Ole Petter Ottersen Bøckmans kritikk, blant annet ved å vise til et ikke-annonsert avslutningsarrangement sent på året.

Jubileumsdirektør Inger Stray Lien synes Bøckman var litt tidlig ute med kritikken.

– Det har aldri vært meningen ikke å skulle inkludere kritisk refleksjon i jubileumsåret, forsikrer hun, og viser til en konferanse som finner sted i starten av desember.

– Det er Inga Bostad som leder arbeidet med å forberede denne, og her vil momenter som de Bøckman etterlyser, tas opp. Programmet er enda ikke klart, men konferansen vil nok handle om universitetets rolle i samfunnsutviklingen. At den arrangeres først i desember skyldes at vi vil vente til verket om UiOs historie er klart, og nå blir dette en flott avrunding av jubileumsåret.

– Er dette en konferanse som er åpen for alle som vil?

– En konferanse vil jo ha begrenset antall plasser, og denne skal være i Gamle festsal. Men i utgangspunktet er den tenkt som en åpen konferanse der alle som ønsker, kan melde seg på. Blir interessen stor, får vi heller vurdere å flytte den til et større lokale.

Terror setter sitt preg på neste idéfestival

Nærmere fram i tid enn avslutningskonferansen er den store bursdagsfesten på Blindern 2. september. Hit er alle universitetets studenter og ansatte invitert.

– Vi har hatt som mål at alle som vil være med på jubileumsfeiringen, skal få anledning til det. Så nå er vi veldig spente på hvor mange som vil hylle jubilanten ved sin deltakelse! sier Stray Lien.

Noen uker senere, den 17. september, er det klart for neste idéfestival. Det er disse festivalene som er jubileumsdirektørens største stolthet. I vår dukket det opp så mange som 5000 på den første som handlet om klima, og i overkant av 3000 på den som tok for seg mangfoldssamfunnet – til tross for at den lå tett opp til sommerferien.

Tanken med festivalene er at de skal bidra til å spre faglig kunnskap om høyaktuelle tema og invitere til dialog. Stray Lien synes det er skremmende å tenke på at Oslo- og Utøya-terroristen forberedte sitt angrep på mangfolds-Norge samtidig som idéfestivalen om mangfold fant sted på Blindern.

Terrorhandlingen vil for øvrig også sette et visst  preg på festivalen i september, som har temaet digitalisering, forteller hun. For tiden jobbes det intenst med programmet til festivalen, og overvåking og kontroll på nettet er blant temaene som vil løftes høyere opp på dagsordenen enn opprinnelig tenkt.

 – Dette er vanskelige spørsmål, der mange hensyn må avveies. Festivalen er en god mulighet til å diskutere dem seriøst med utgangspunkt i flere ulike fagfelt, sier jubileumsdirektøren.

Emneord: UiOs 200-årsjubileum, Universitetshistorie Av Helene Lindqvist
Publisert 11. aug. 2011 10:08 - Sist endret 11. aug. 2011 10:31
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere