Et landsdekkende Apollon

Den 31. august distribueres UiOs forskningsmagasin Apollon til alle Aftenpostens 239 831 abonnenter. 

APOLLON I STORT OPPLAG: – Dette er veldig spennende. Det er første gang vi distribuerer Apollon gjennom Aftenposten, forteller ansvarlig redaktør Trine Nickelsen og forskningsjournalist Yngve Vogt. Førstesiden er illustrert av Knut Løvås.

 

Foto: Ola Sæther

En ny utgave av Apollon, UiOs forskningsmagasin, foreligger denne uken. 

Mens magasinet normalt trykkes i et opplag på 28 000 eksemplarer, er opplaget denne gang 290 000 eksemplarer.  Årsaken er at bladet, i tillegg til å distribueres på vanlig måte via Budsentralen og posten, skal leveres til alle Aftenpostens abonnenter over hele landet.

– Distribusjonen gjennom Aftenposten har vært planlagt i lang tid som et ledd i feiringen av universitetets 200-årsjubileum, opplyser ansvarlig redaktør Trine Nickelsen.

Forskningsformidling

Hun forteller at det var rektor Ole Petter Ottersen som lanserte ideen.

– Distribusjonen gjennom Aftenposten gir oss mulighet til å fortelle noen historier om det beste vi har, forskningen, selve gullet til universitetet.

Mange opplever universitetet som noe fjernt og mystisk. Vi ønsker å vise litt av bredden og mangfoldet i forskningen, og ikke minst at det vi driver med på universitetet, er relevant for folk flest, sier hun.

Nickelsen forteller at et av temaene denne gang er livsvitenskap, et tverrfaglig forskningsfelt hvor man studerer levende organismer på livets minste nivå, molekylærnivået.

– Gjennom eksempler fra kreftforskningen og fra forskning på diabetes og fedme, håper vi å gi leserne litt innsikt i hva livsvitenskap handler om.

Apollon

Apollon er Universitetet i Oslos populærvitenskapelige forskningsmagasin. Apollons papirutgave har eksistert siden 1991. Papirutgaven utgis fire ganger årlig, mens nettutgaven oppdateres jevnlig. Apollon retter seg mot eksterne miljøer og personer, men også mot dem som studerer og arbeider ved Universitetet i Oslo.

Apollon redigeres etter Redaktørplakaten. Formålet er å utbre kunnskap om forskningsvirksomheten ved Universitetet i Oslo, med særlig vekt på grunnforskningen.

 

Universitetet i nasjonal kontekst

Universitetets 200-årsjubileum er også et naturlig tema i jubileumsutgaven.

– Gjennom disse artiklene håper vi å få fram det tette forholdet mellom universitetets utvikling og historie og utviklingen av det norske samfunnet, forteller redaktøren.

På spørsmål om hva distribusjonen gjennom Aftenposten vil koste, svarer Trine Nickelsen av Apollon har fått en ekstra bevilgning på 820 000 kr. til trykking og distribusjon av jubileumsutgaven.

– Jeg opplever at universitetsledelsen er svært interessert i forskningsformidling. For oss i redaksjonen er støtten fra ledelsen meget inspirerende, sier hun.

Nå håper hun forskningsmagasinet vil falle i smak også hos Aftenpostens lesere.

Emneord: UiOs 200-årsjubileum, Forskningsformidling, Apollon Av Grethe Tidemann
Publisert 29. aug. 2011 14:26 - Sist endret 30. aug. 2011 15:47
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere