Fortsatt budsjettinnstramning

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1998


Selv om regjeringens budsjettforslag for 1999 har blitt karakterisert som et ”null-budsjett”, melder universitetsdirektøren at det er behov for omprioriteringer, og lanserer tre budsjettalternativer. Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er de misfornøyd over å måtte oppleve de største kuttene for annet år på rad.

Av Marit Schulstok

Universitetsdirektøren presenterte de tre alternativene på Kollegierådsmøtet sist fredag. Alternativ 1 betyr et generelt kutt på 0,5 prosent, alternativ 2 vil gjennomføre mer spesifikke kutt knyttet til studieplassreduksjoner og ulike fellestiltak, mens alternativ 3 vil sørge for inndekning gjennom en reforhandling av overhead-inntekter. Dat vil si inndekning av indirekte utgifter ved eksterne prosjekter.

Forslagene vakte debatt, men leder av Kollegierådsmøte, Trond Skard Dokka, mener at tendensen på møtet gikk i favør av alternativ 2.

- I diskusjonen var det liten begeistring for alternativ 1, da flere prinsipielt er mot et flatt kutt etter ostehøvel-prinsippet. Dessuten ble det etterspurt mer utredning om konsekvensene av alternativ 3, da det er nødvendig med en diskusjon om fordelingsprinsippene, sier Dokka.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

- SV-fakultetet er det som får det største kuttet uansett alternativ, og vi stiller oss undrende til at vårt fakultet for andre år på rad skal være det som får det største kuttet, sier fakultetsdirektør Tove Kristin Karlsen til Uniforum.

Alternativ 1 byr på 2,5 prosent kutt, alternativ 2 på 3,42 prosent og alternativ 3 på 2,1 prosent.

- Selvsagt er alternativ 2 verst, men også de andre to alternativene gir som sagt stort kutt. Vi er og var selvsagt forberedt på at også 1999 ville medføre store kutt, ikke minst ut fra forhåndsspådommene. Når det nå likevel ble en noe bedre situasjon enn forventet totalt for UiO, reagerer vi som sagt på resultatet for vårt vedkommende. Det som til en viss grad kan ”redde oss”, er den iherdige sparing som fakultetet har gjennomført tidligere og i år, og som vil gi noe overførbare midler til å dekke opp neste års budsjett, sier Karlsen.

Det juridiske fakultet

De tre alternativene innebærer henholdsvis et kutt på 1,61, 1,21 og 1,21 prosent for Det juridiske fakultet.

- Det legges i prinsippet opp til en videreføring av gamle rammer, og det er svært uheldig for oss. Når det gjelder Kopinor-avgiften slår dette også tilsvarende ut for oss; på grunn av høyt studenttall må vi betale en tilsvarende høy andel av disse utgiftene. Når det gjelder kutt knyttet til studieplassreduksjoner, mener vi at det er riktig prinsipp å videreføre at dette må belastes de fakultetene hvor reduksjonene har skjedd, sier assisterende fakultetsdirektør Tove Blix.

Det historisk-filosofiske fakultet

Fakultetsdirektør Grete K. Starheim hevder at alternativ er 2 er det verste for Det historisk –filosofiske fakultet, mens alternativ 1 og 3 er til å leve med.

- Alternativ 2 er klart det verste HF, da føler vi at vi blir dobbelt straffet for kutt i studieplasser. Følges det alternativet, vil det få virkning for de fagmiljøer som er hardest rammet nettopp av bortfall av studieplasser, det vil si Institutt for kulturstudier, historie og allmenn litteraturvitenskap. Fakultetet har forsøkt virkningen ved disse instituttene ved bare å legge inn halv virkning av kuttet i år og ta resten neste år. Det kan spøke for denne løsningen ved alternativ 2, sier Starheim. Alternativene slår ut med kutt på henholdsvis 1,85, 2,36 og 1,45 prosent.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Det utdanningsvitenskapelige fakultet står stilt overfor kutt på 1,72, 1,72 og 1,32 prosent, og fakultetsdirektør Bjørnar Sarnes synes forskjellene er små.

Det odontologiske fakultet

For Det odontologiske fakultetet betyr de forskjellige alternativene ingenting .

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet opplever også relativt beskjedne kutt på henholdsvis 0,6, 0,65 og 0,2 prosent.

- Alternativ 3 synes å gi best utslag for oss. Imidlertid, hvis den refordeling av overhead som gjøres i dette forslaget endrer vår nåværende tildeling av overhead, er det vanskelig å overskue de totale konsekvenser. det er usikkert for oss hvilken overhead som refordeles, er det den delen som er beholdt sentralt?, spør fakultetsdirektør Rune Fløisbonn.

Det teologiske fakultet

- For Det teologiske fakultet er det små forskjeller. Generelt sett er kanskje spørsmålet om valg mellom disse modellene for fremtiden betyr at man velger metode i fordelingsarbeidet. Da er det viktig med en drøfting av forutsetningene både for modellene og for valget mellom dem, sier fakultetsdirektør Dag Myhre-Nielsen, som står overfor valget mellom 1,5, 1,1 og 1,1 prosent.

Det medisinske fakultet

For Det medisinske fakultet er kuttene ved de tre modellene små og like med 0,19 prosent. Fakultetsdirektør Bjørn Hol slutter seg likevel til Myhre-Nielsens etterspørsel etter en metode-debatt.

Sentraladministrasjonen får de største kuttene i departementsbevilgningene på henholdsvis 3,24, 2,84 og 6,74 prosent. Mye av dette skal tjenes inn ved økt tilførsel av overhead-inntekter. Det endelige budsjettet vedtas i Kollegiet 15. desember.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1998

Publisert 26. nov. 1998 14:43 - Sist endra 1. sep. 2014 13:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere