Informatikkbygg på topp - Tullinløkka på bunn

Innhold Neste Uniforum nr. 18 1998


I sitt forslag til byggebudsjett for år 2000 snur universitetsdirektøren opp ned på universitetets prioriteringsliste de seneste årene. Tullinløkka-prosjektet har havnet på bunnen av listen, mens et tilbygg til Informatikkbygningen nå får høyeste prioritet.

Av Marit Schulstok

- Vi er fryktelig skuffet over at Urbygningen og deler av Aulaen nå har havnet på en tredjeplass, sier dekan ved Det juridiske fakultet, Frederik Zimmer. I fjor lå sentrumsbygningene på andreplass.

- Når Tullinløkka-prosjektet måtte utsettes på grunn av politisk uenighet, trodde vi at Urbygningen ville havne øverst på listen over store prosjekter. Så har altså et tilbygg til Informatikkbygningen og de odontologiske klinikker rykket opp i stedet, sier Zimmer.

Politiske årsaker

- Universitetet har i år, på grunnlag av vurdering av tidsperspektiv og de signaler universitetsdirektøren har fått i kontaktmøter med departementet og Statsbygg, funnet å måtte flytte Tullinløkka-prosjektet ned på listen over prioriterte prosjekter i år 2000. Universitetet er urolig for at prosjekter som Urbygningen i sentrum og Tullinløkka-prosjektet skal forhindre at det bevilges midler til store, tunge prosjekter som tilbygg til Informatikkbygningen og renovering av Kjemibygningen og av PO-bygningen, står det i forslaget til byggebudsjett fra universitetsdirektør Tor Saglie, som ble presentert på kollegierådsmøte sist fredag.

Zimmer reagerer på denne setningen og sier at det ikke finnes noen politisk uenighet rundt en oppussing av Urbygningen, slik det gjør for Tullinløkkas vedkommende.

Leie uheldig

I regjeringens forslag til statsbudsjett av 5. oktober fikk UiO, med unntak av midler til ny driftsbygning for parkanlegget, ingen midler til større nybygg eller renovering av eksisterende bygninger. Det vil i praksis si at all større byggevirksomhet ved UiO vil stoppe opp, i en tid med plassmangel og stadig økende behov for renovering.

- Løsningen på universitetets romproblemer vil måtte inneholde renovering av PO-bygningen, en arealøkning for Institutt for informatikk i Gaustadbekkdalen, flytting av psykologene til Forskningsveien 3 og mediemiljøene til Forskningsparken byggetrinn II. Ved interne rokkeringer vil dette kunne gi økt areal til de fleste fakulteter, og spesielt til Det historisk-filosofiske og Det samfunnsvitenskapelige fakultet, heter det i universitetsdirektøren notat.

Det understrekes videre hvilken belastning det er for universitetet å leie nye arealer, og det antas at UiOs leiebudsjett vil øke fra dagens 93 millioner kroner til nærmere 110 millioner i år 2000.

Universitetsdirektørens forslag til store nye byggeprosjekter for år 2000:

 1. Informatikkbygningen, tilbygg
 2. De odontologiske klinikker trinn III
 3. Urbygningen med Gamle festsal og del av Aulaen
 4. Kjemibygningen, rehabilitering
 5. Bygning for preklinisk odontologi, rehabilitering
 6. Frederikkebygningen, nybygg/ombygging
 7. Tullinløkka og Historisk museum

Fjorårets prioriteringsliste:

 1. Tullinløkka og Historisk museum
 2. Urbygningen med Gamle festsal og del av Aulaen
 3. De odontologiske klinikker trinn III
 4. Kjemibygningen, rehabilitering
 5. Bygning for preklinisk odontologi, rehabilitering
 6. Frederikkebygningen, nybygg/ombygging
 7. Informatikkbygningen, tilbygg


Innhold Neste Uniforum nr. 18 1998

Publisert 26. nov. 1998 14:43 - Sist endra 1. sep. 2014 13:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere