Minneord for dekan Jon Dale

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 10 1998

Dekan ved Det medisinske fakultet, Jon Dale, døde plutselig under en sykkeltur sammen med sin kjære kone, professor Anne-Lise Børresen Dale, under et ferieopphold på Helgeroa den 15. juli. Det er et dypt savn for mange at denne høvdingen i norsk akademisk medisin nå er borte. Hans optimistiske tone og friske pågangsmot var inspirerende for oss som fikk være blant hans nære medarbeidere. Jon Dale fikk leve et spennende og innholdsrikt liv like til det siste. Med sitt brede smil og smittende humør var han et naturlig midtpunkt både blant kolleger, familie og venner. Han var glad i fakultetsarbeidet, og ble sett på som "en dekan for sin hatt", ikke minst etter at Uniforum hadde presentert sitt morsomme bilde av ham i dekankappe med tilhørende hodeplagg.

Jon Dale ble født i Ålesund 30. juni 1934, vokste opp på Larsnes og Nordfjordeid og ble cand.med. ved Universitetet i Oslo i 1960. Han disputerte samme sted i 1977 på en avhandling om komplikasjoner etter hjerteoperasjon. I perioden 1963-84 var han lege og forsker, en kort tid ved Ullevål sykehus, men i hele 16 år ved ulike avdelinger på Rikshospitalet. I denne tiden fullførte han også sin spesialistutdanning i indremedisin og hjertesykdommer. Han arbeidet dessuten ved flere andre sykehus i Norge, blant annet i Ålesund, Telemark, Ringerike, Kristiansand og Trondheim. Ved Universitetet i Oslo har han vært professor i kardiologi siden 1987 og samtidig avdelingsoverlege ved hjerteavdelingen, Aker sykehus. Han ble valgt til prodekan i 1994 og dekan i 1996.

I årenes løp har Jon Dale innehatt en rekke tillitsverv. Han har blant annet vært medlem av styret i Norsk kardiologisk selskap, i Hjerte-kar rådet i Nasjonalforeningen for folkehelsen og i Helsedirektørens rådgivende utvalg i kardiologi. Han var også varaformann i Regional komité for medisinsk forskningsetikk og leder i Norsk indremedisinsk forening. Siden 1981 var han medlem av European Society Cardiology´s Working Group on Prosthetic Heart Valves. Samtidig som han var dekan var han også medlem av styrene for Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Feiringklinikken. Han var dessuten med i Statens helsetilsyns fagråd for høyspesialiserte tjenester og i styret for flere medisinske legater.

Som dekan har han den siste tiden vist stort engasjement i arbeidet med å innføre den nye studieplanen, Oslo ´96, men også med Rikshospitalets strategiske plan og spørsmålet om funksjonstilskuddet ved sykehusene. De siste månedene var Jon Dale aktivt med i et departementalt utvalg som utreder mulighetene for å gjøre Sentralsykehuset i Akershus til universitetssykehus.

"Fremtidsrettet utdanning og forskning til pasientens og samfunnets beste" var hans visjon for Det medisinske fakultet og ledetråd for hans virke. Med sin vennlige omsorg var Jon en populær lege. Han fikk ofte gode ord fra sine pasienter som også fikk nytte av hans evne til å ta raske beslutninger og handle effektivt når en hjertesyk trengte akutt behandling. Vi som fikk gleden av å arbeide sammen med Jon, minnes hans smittende humør og den gode historie som kunne sette stemningen i ethvert møte. Den støtte og omsorg han viste og ikke minst hans evne til å legge vanskeligheter bak seg og gå videre med godt humør og ukuelige pågangsmot, var et av hans fremste kjennetegn. Dette ga oss ofte følelsen av at arbeidet i dekanatet var morsomt selv om sakene kunne være både tunge og vanskelige.

Det er mange som føler et stort tomrom etter at vi mistet denne vennlige og gode mannen så altfor tidlig.

Gunnar Tellnes, fungerende dekan


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 10 1998
Publisert 20. aug. 1998 08:34 - Sist endra 1. sep. 2014 13:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere