Fem i farta

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 05 1998

Hva kjennetegner en god rektor?

{short description of image}Kari Christoffersen, førstesekretær, Institutt for ernæringsforskning:

- Det er viktig at rektor hører på alle, også på studentene. Rektor må ta hensyn til alle grupperingene på universitetet, men jeg synes at studentene blir lite hørt.

{short description of image}Oddbjørn Engvold, professor, Institutt for teoretisk astrofysikk:

- En rektor må ha god kjennskap til universitetet og kunne føre en åpen dialog med fagmiljøene. Vedkommende bør også ha god kontakt med myndighetene.

{short description of image}Viggo Hansteen, førsteamanuensis, Institutt for teoretisk astrofysikk:

- Rektor må være et godt ansikt utad og våge å stå på universitetets side.

{short description of image}Per Lauvås, professor, Pedagogisk forskningsinstitutt:

- Det er viktig at rektor er en samlende person for alle oss som arbeider på universitetet, særlig nå når krybben stadig blir tommere. Dessuten må du kunne representere universitetet utad med en viss tyngde. Av personlige egenskaper mener jeg at ærlighet og ryddighet er det viktigste - og du må ikke være redd for å gå inn i konfliktstoff.

{short description of image}Eirill Østigaard, nybakt pensjonist, tidligere studieveileder ved Det teologiske fakultet:

- En rektor må ha visjoner om helheten ved universitetet, om hva det betyr for UiO å være Norges største universitet. I tillegg må du kunne se universitetet i et større, internasjonalt perspektiv. Rektor skal være en lederskikkelse både utad og ikke minst innad, og det er en viktig oppgave å legge til rette for et godt miljø for de vitenskapelig ansatte.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 05 1998
Publisert 25. mars 1998 13:28 - Sist endra 1. sep. 2014 13:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere