Det ondes røtter

Uniforum 15/95

Årets Eilert Sundt forelesning:

Folkemord er det dystre temaet professor i psykologi, Ervin Staub, skal forelese over under årets Eilert Sundt forelesning tirsdag 17. oktober klokken 17.15 i auditorum 1, Eilert Sundts hus. Tittelen er «The Roots of Evil: Prepetrators and Bystanders in the Holocaust, Bosnia and other Genocides and Mass Killings».

Staub er professor ved University of Massachusetts, Amherst, og har i mange år forsket på hvordan vi mennesker kan gjennomføre folkemord og organisere Holocaust for våre medmennesker. Han har studert aktive deltakere i slike grusomme ugjerninger og ofre og tilskuere som har vært mer eller mindre passive. I sin forelesning vil professor Staub gi en sammenfattet presentasjon av sine funn og konklusjoner om disse uhyggelige sidene av samfunnets og menneskets natur.

Forelesningen arrangeres av Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Psykologisk institutt.


Uniforum 15/95

Publisert 24. jan. 1996 21:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere