Universitetet vil bli på Slottet

Uniforum 15/95

­ Vi er svært glad for universitetsledelsens engasjement, som viser at de tar denne delen av studenttilværelsen alvorlig, sier studentprest Inger Anne Naterstad. (Arkivfoto)

Studentmenighetens gudsrom, Slottskapellet, skal etter planen stenges fra 8. oktober og i to og et halvt år fremover. Årsaken er at Det Kongelige Slott pusses opp og derfor vil benytte kapellet som lager. Universitetet håper at kapellet holdes stengt så kort tid som mulig.

AV SVEIN ARTHUR KALLEVIK

Studentgudstjenestene kom i gang etter et kollegievedtak i 1887, og har blitt holdt i Slottskapellet siden Kong Haakons regjeringstid.

«For universitetet representerer denne tradisjonen i sin opprinnelse også et uformelt bånd mellom kongehuset og universitetssamfunnet. Etter vår oppfatning ivaretas dette båndet i dag på en naturlig og fin måte ved den sentrale rollen Slottskapellet spiller i studentmenigheten», heter det i brevet fra rektor Lucy Smith og universitetsdirektør Tor Saglie. Universitetet arbeider med å finne andre alternativ til studentmenigheten.

BREV TIL KONGEN

Studentmenighetens råd har skrevet brev til Kong Harald der de forteller at de reagerer med uro på at kapellet skal stenges, fordi dette vil få store konsekvenser for virksomheten.

«Vi vil gjerne appellere til Deres Majestet om å vurdere hvilke muligheter som finnes for å redusere stengingsperioden av Slottskapellet, eller muligheten for å finne et annet lokale som lager,» skriver rådets leder Elisabeth Ringdal. Både rådet og universitetsledelsen understreker sin takknemlighet overfor kongehuset for bruken av kapellet.

GLAD FOR ENGASJEMENTET

­ Vi er svært glad for universitetsledelsens engasjement, som viser at de tar denne delen av studenttilværelsen alvorlig. Det er trist å måtte flytte fra Slottskapellet, men vi skal tilbake. Kapellet er blitt et innarbeidet sted for studenter den tiden de studerer i Oslo, sier studentprest Inger Anne Naterstad, som håper at perioden utenfor Slottet blir så kort som mulig.

Slottet har overfor Universitetet understreket at studentmenigheten skal få komme tilbake til Slottskapellet.


Uniforum 15/95
Publisert 24. jan. 1996 21:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere