Studentopptak via telefon

Uniforum 15/95
Telefonen brukes flittig rundt studiestart for å fylle opp ledige plasser ved profesjonsstudiene. En ventelistestudent på psykologi mistet i første omgang tilbudet om studieplass, fordi hun ikke fikk beskjed om å ringe tilbake.

AV SVEIN ARTHUR KALLEVIK

­ Når vi etablerer en venteliste, må studentene føle seg trygge på at tilfeldig fravær ikke gjør at man mister plassen. Studenten skal få den plassen hun har krav på. Rutinene må være så gode at man ikke mister et tilbud om studieplass fordi man tilfeldigvis er ute når telefonen ringer, sier prorektor Arild Underdal.

Frafall av studenter gjør at det ofte blir ledige plasser på profesjonsstudiene ved studiestart. De fleste fagene har en liste med suppleanter som innkalles eller kontaktes, når det er ledige plasser etter det første opptaket. For å spare tid brukes telefon.

Psykologisk institutt, som etter mange års erfaring med kø har utviklet gode rutiner for opptaket, fikk overraskende problemer med å få tak i nok studenter i høst. Studenter som hadde stått på venteliste i flere år, fått tilbud og takket ja - dukket ikke opp ved studiestart. Også studenter som sto på suppleantlisten og hadde sagt ja, trakk seg uten å gi beskjed.

­ Dermed begynte man å ringe til studenter lenger nedover på ventelisten. Dessverre var det da en ventelistestudent som ikke fikk det tilbudet hun burde ha fått fordi hun ikke ble bedt om å ringe tilbake til instituttet. Dette var svært beklagelig, sier bestyrer Rolv Mikkel Blakar ved Psykologisk institutt.

Vedkommende student varslet søksmål og erstatningssak hvis hun ikke fikk studieplass. Hun har nå fått en ekstraordinær plass på profesjonsstudiet, og instituttet har laget et spesielt opplegg for å kompensere for det hun har tapt ved forsinket start.

BEDRE RUTINER

­ Vi har gjennomgått rutinene slik at dette ikke skal kunne skje igjen. Ved neste opptak vil vi både kalle inn flere suppleanter og gjøre oppmerksom på når de må være tilgjengelige på telefon. Men viktigst er det at studentene vil bli innkalt til et første orienteringsmøte før den obligatoriske undervisningen starter, slik at instituttet får bedre tid til eventuelle ekstraordinære innkallinger i samsvar med kølisten, sier Blakar.

REGLENE Må FøLGES

­ Jeg vil ikke avvise opptak ved bruk av telefon, men vi må sørge for at vi forholder oss skikkelig til ventelister eller rangeringer, sier studiedirektør Toril Johansson.

­ Når vi tar opp studenter som står på venteliste, må vi følge Forvaltningsloven. Rangeringsreglene skal følges selv om vi bruker telefon, og man skal kunne klage på vedtaket til klagenemnden, sier Johansson.

Studiedirektøren kjenner ikke til liknende klager.

VANLIG PRAKSIS

Det odontologiske fakultet har gitt sine suppleanter beskjed om å være tilgjengelig på telefon ved studiestart. Tilbudet om studieplass gis etter poengliste. De med høyest poeng får tilbudet først.

­ Vi ringer alltid flere ganger, også om kvelden for å få tak i studenter som står på suppleantlisten. Vi gjør hva vi kan for å få inn de rette etter rangeringen, sier førstekonsulent Agnethe Rasmussen ved Det medisinske fakultets sekretariat.


Uniforum 15/95
Publisert 24. jan. 1996 21:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere