Bedre rustet enn for tre år siden

Uniforum 15/95

­ Jeg har bidratt til å skape et bedre samarbeidsklima innad på universitetet, sier rektor Lucy Smith. (Foto: Ståle Skogstad)

­ Jeg synes nok at folk på universitetet bør vite en del hva jeg står for. De som sier noe annet, dramatiserer situasjonen, sier rektor Lucy Smith.

AV GRO LIEN GARBO

Selv har hun ikke noe imot at valget av henne ble utsatt og tar til en viss grad selvkritikk for at hun ikke har lagt fram en skriftlig programerklæring. Men når kommer den. Hun har også forståelse for at studentene ønsker tid til å arrangere et møte mellom henne og Studentparlamentet. Likevel mener Smith at de fleste vet hvilke standpunkter hun har. Hun viser blant annet til sine mange meningsytringer i forbindelse med taler og avisinnlegg, til Strategisk plan som hun står fullt og helt bak, og til programerklæringen fra forrige rektorvalg.

­ Hva har du oppnådd i løpet av de tre årene du har sittet som rektor?

­ Jeg har bidratt til å skape et godt samarbeidsklima innad på universitetet både i Kollegiet, i forholdet mellom den sentrale ledelse og fakultetene og mellom rektoratet og administrasjonen. Dessuten har universitetet i min rektorperiode oppnådd et godt og tettere samarbeid med Stortinget, med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og med Oslo kommune, sier rektor.

Hun sier også at hun har arbeidet for å styrke Universitetet i Oslos omdømme generelt, og ut fra de tilbakemeldingene hun får mener hun det har skjedd en positiv utvikling.

­ Samarbeidet med de andre universitetene og studentene om å få til en nasjonal åpning har vært viktig, og jeg vil arbeide for at åpningen av allmennfakultetene blir permanente. Jeg ser også arbeidet med Strategisk plan for 1995-99 som vellykket. Jeg har lagt vekt på å få til en skikkelig forskningspolitikk. Dessuten er både effektiviseringsprosjektet og arbeidet med ny budsjettmodell viktige tiltak.

­ Hva er hovedgrunnen til at du synes at du bør få være rektor i tre år til?

­ Universitetet behøver kontinuitet, og etter tre år som rektor føler jeg meg godt rustet til å lede institusjonen videre. Jeg kjenner universitetet på en helt annen måte nå enn hva jeg gjorde for tre år siden.


Uniforum 15/95

Publisert 24. jan. 1996 21:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere