Konkrete saker fremfor visjoner

Uniforum 15/95

Professor Knut Fægri. (Arkivfoto: Eva C. Mortensen)

Professor Knut Fægri tror universitetet står for et verdisett som er viktig for samfunnet. Men han ønsker ikke å gå ut med noen store vyer for fremtiden.

AV ANETTE B. WOLLEBæK

­ Jeg liker å jobbe med konkrete saker og er i utgangspunktet ingen visjonær mann, sier Fægri. Han er foreløpig eneste kandidat til vervet som prorektor ved Universitetet i Oslo. Fristen for å fremme nye kandidater går ut 23. oktober.

­ Gjennom fem år som instituttbestyrer har jeg fått innsikt i hvordan ting fungerer på grunnivå. Det tror jeg er viktig å ta med seg inn i ledelsen, sier Fægri. Han er opptatt av fri forskning, åpne studier, bedre rekruttering og hvor viktig det er med effektiviseringsprosjektet.

­ Forskningen står i dag under press fra flere hold. I en slik situasjon er det viktig at universitetet kan mønstre et dynamisk forsvar. Vi må vise at den frie forskningen er en forutsetning for annen forskning og at det faktisk er lønnsomt å investere her.

FORSVARLIG åPNING

Fægri tror det er viktig å se kritisk på tradisjonell undervisning og undervisningsformer når det er så mange studenter ved universitetet.

­ Det som er velegnet for et kull på tredve studenter, egner seg kanskje ikke så bra for 300.

Prorektorkandidaten er tilhenger av åpne studier ved allmennfakultetene, så lenge åpningen er forsvarlig. Undervisningskvaliteten må ikke ofres.

Mer til utstyr

De utstyrstunge fakultetene bør være fornøyd med en prorektor fra Kjemisk institutt. Fægri har sett hvordan lang tids underbudsjettering på utstyrssektoren kan føre til at forskning blir liggende etter internasjonalt.

­ Universiteter, forskningsråd og departement må arbeide sammen for å få instrumentparken på fote, sier Fægri.


Uniforum 15/95
Publisert 24. jan. 1996 21:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere