Kraftigere datamaskiner med EU-midler

Uniforum 15/95

Professor Stein Gjessing og hans nærmeste kolleger har fått 7,8 millioner kroner fra EU for å forske på datamaskiner. (Foto: Gro Lien Garbo)

I samarbeid med blant andre italienske Olivetti prøver en gruppe ved Institutt for informatikk å få flest mulig datamaskiner til å snakke sammen. EU-midler finansierer prosjektet.

AV GRO LIEN GARBO

Leder for forskerne på norsk side, professor Stein Gjessing, er godt fornøyd. Databehandlingsgruppa hans skal delta i to prosjekter under EUs fjerde rammeprogram. Prosjektene har til sammen fått tildelt over 10 prosent av midlene som er satt av til informasjonsteknologi i denne fire års perioden. Fra før av deltar Gjessing og kollegene også i et prosjekt under EUs tredje rammeprogram.

­ Vi har faktisk fått støtte til alt vi har søkt om innen EU-forskningen, forteller han. Tidligere var instituttet mest orientert mot USA, men mulighetene til å få del i EU-midlene har gjort at man har fått øynene opp for Europa.

7,8 MILLIONER

Til sammen har Gjessing og kollegene kunnet nyte godt av 7,8 millioner EU-«kroner». De er fire fast ansatte som samarbeider om prosjektene. Dessuten har de knyttet til seg en post.doc.-stipendiat, seks doktorgradsstudenter og ti hovedfagsstudenter som alle er engasjert i EU-forskningen.

Hovedmålet er å lage kraftigere datamaskiner ved å koble flere maskiner sammen i såkalte multiprosessorer. Dette vil kunne ha praktisk nytte blant annet i forhold til værmelding og miljøovervåking. Forskerne prøver også å få maskinene til å jobbe hurtigere.

Gjessing har et råd å gi til andre forskere som ønsker å søke EU-midler.

­ Det er best å henge seg på et prosjekt som allerede fungerer og å unngå å bli prosjektleder for det. Da får man nemlig tid til å drive grunnforskning og slipper å bruke uforholdsmessig mye tid på å pleie forholdet til byråkratiet i Brussel, sier han.


Uniforum 15/95
Publisert 24. jan. 1996 21:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere