KURS STIPEND

Uniforum 14/95

Vitenskapelige stipend ved Universitetet i Oslo for 1996

Fullstendig kunngjøring står i Norsk lysingsblad nr. 227, mandag 2. oktober 1995. Søknadsfrist 15. november 1995. Søknadsskjema (og kopi av kunngjøringen) fås hos UNIFOR, pb. 1131 Blindern, 0317 Oslo - tlf. 22 85 94 75 (besøksadresse: Rosenkrantzgt. 11 B).

Vitenskapelige stipend ved Universitetet i Oslo som sorterer under Det medisinske fakultet

Fullstendig kunngjøring står i Norsk lysingsblad nr. 227, se ellers ovenfor. Man kan også få søknadsskjema fra Det medisinske fakultet, Søsterhjemmet, Ullevål sykehus, Kirkevn. 166.

For sent innkomne søknader, søknader på foreldede skjemaer, feilaktig eller ufullstendig utfylt skjema vil ikke ble behandlet.

Universitetets studentstipend for 1996

Universitetet forvalter en del legater, og avkastningen deles ut som studentstipend. Søknad skrives på eget skjema, som fås ved Studentkontoret på Blindern eller i Sentrum.

Søkere som ønsker å søke om reisestøtte, må opplyse dette særskilt og legge ved anbefalingsbrev fra faglærer eller innskrivningsbevis fra lærestedet. Søknaden leveres/sendes innen 1. desember 1995 til Studentkontoret, 1. etasje, Administrasjonsbygningen på Blindern (pb. 1083 Blindern, 0317 Oslo) eller Studieavdelingen, 7. etasje, Administrasjonsbygningen på Blindern (pb. 1072 Blindern, 0316 Oslo). Tlf. hhv. 22 85 48 44/22 85 44 57.

Norske Kvinners Sanitetsforenings fond for vitenskapelig forskning (revmatologi)

Tildeling av midler skjer hvert år på N.K.S.s revmatismedag 26. februar. Første tildeling 26. februar 1996.

Hensikten med fondet er, foruten å fremskaffe ny kunnskap om de revmatiske sykdommer, også å skape økt kompetanse blant legespesialister og annet helsepersonell som har ansvar for behandling av pasienter med revmatiske sykdommer.

Midlene vil bli gitt som bidrag til lønn (stipendiat/teknisk assistanse og til driftsmidler. Bevilgningen gis for ett år av gangen, men dersom det er økonomisk mulig, vil tidsperioder på inntil fire år kunne påregnes, forutsatt tilfredsstillende fremdriftsrapport. Søknadsfrist 15. oktober 1995. Nærmere opplysninger/søknadsskjema: Norske Kvinners Sanitetsforening, Munthes gate 33, 0260 Oslo. Tlf. 22 44 994 80.

31.

Skriv for folk flest om forskningen din!

Det lyses ut en konkurranse for hovedfags- og magistergradsstudenter ved Det historisk-filosofiske fakultet om det beste populærvitenskapelige arbeid i 1995. Til bedømmelse leveres inn artikler - kortere eller lengre - med tilknytning til oppgaven/avhandlingen, som må være trykt eller antatt i en avis, et tidsskrift o.l. i 1995.

Arbeidene sendes HF-fakultetet, postboks 1079 Blindern innen 15. november 1995. Bedømmelseskomiteen består av to vitenskapelig ansatte ved HF og en journalist. Førsteprisen er på kr. 10 000, annenprisen på kr. 5000, tredjeprisen på kr. 2500, alle i form av reisestipend.

Etterutdanningskurs 8 i matematikk

Emne: Kombinatorikk og sannsynlighetsregning.

Sted: TV-programmer på TVNorge

Tid: lørdager kl. 13.30­14.30 i perioden 7, oktober­9. desember

Arrangør: Matematisk institutt, Universitetet i Oslo

Struktur: Kurset består av 10 entimers forelesninger, samt tre økter til å besvare spørsmål fra kursdeltakere. Forelesningene utgjør første halvdel av UiOs statistikkurs ST 001.

Kursmateriell: Ved skolevis påmelding innen 15. oktober 1995 fås kurshefte og kompendium gratis.

Påmelding til Matematisk institutt v/Yngvar Reichelt, tlf. 22 85 58 83.

NorFa

Nordisk forskerutdanningsakademi inbjuder forskare i Norden att söka stöd till nordiska forskarutbildningsaktiviteter. Ansökningsfrist 1 oktober 1995. Gäller alla NorFas aktivitetsområden utom arrangemang av nordiska forskarkurser och forskarnätverk.

Mer information får du i broschyreen «Gränslös forskarutbildning 1995» från sekretariatet, Postboks 2714 St. Hanshaugen,, 0131 Oslo, tlf. 22 03 75 20.

Interne kurs

Opplæringskomiteen arrangerer følgende kurs i oktober/november for tilsatte ved universitetet: Kurs i saksbehandling med hovedvekt på notatskriving (2 1/2 dag)

Tid: mandag 23. og tirsdag 24. oktober (kurset er flyttet frem en dag) kl. 8.30­16 og fredag 3. november kl. 8.30­11.30.

Sted: Kringsjå kurssenter.

Utvidet påmeldingsfrist onsdag 27. september 1995. Noen plasser ledig.

Kurs i aktiv møtedeltakelse (saksbehandleropplegget)

Tid: tirsdag 28. november kl. 9.00­15.

Sted: Kringsjå kurssenter.

Påmeldingsfrist fredag 6. oktober 1995.

Bruk søknadsskjemaet i Opplæringskatalogen s. 47. Fax 22 85 70 87 eller post: pb 1071 Blindern v/Martha Hølmo.


Uniforum 14/95

Publisert 24. jan. 1996 21:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere