DOKTORGRADER

Uniforum 14/95 (Dette er siste artikkel!)

Det teologiske fakultet

Cand.philol. Knut W. Ruyter forsvarte 16. september offentlig sin avhandling «Kasuistikk som saksbasert problemløsning i medisinsk etikk. Om medisinsk assistert befruktning» for den filosofiske doktorgrad under Det teologiske fakultet.

Det medisinske fakultet

Cand.med. Helge D. Viken vil tirsdag 26. september kl. 10.15 i Store auditorium, Rikshospitalet offentlig forsvare sin avhandling «HLA Molecules. Studies of Polymorphism and Epitope Mapping of HLA Class II Molecules Using Murine and Human Monoclonal Antibodies» for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Reidun Førde vil lørdag 30. september kl. 10.15 i Universitetets aula, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «From antenatal control to antenatal care. A case study in clinical reasoning and methodological fallibility» for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Berit Mortensen vil lørdag 30. september kl. 10.15 i Store auditorium, Kirurgisk blokk, Rikshospitalet offentlig forsvare sin avhandling «The influence of vitamin D3 on bone remodelling: In vitro and In vivo studies of bone turnover in the normal and ureamic conditions» for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Reidar Dullerud vil lørdag 14. oktober kl. 10.15 offentlig forsvare sin avhandling «Percutaneous automated nucletomy and imaging with CT, MR and diskography in lumber disk herniation» for den medisinske doktorgrad.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Siv.ing. Magne Rudshaug vil fredag 29. september kl. 13.15 i UNIKs lokaler på Kjeller offentlig forsvare sin avhandling «On Longwave MHD Instabilities in Hall-Héroult Cells» for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Frank Thomas Tveter vil fredag 29. september kl. 13.15 offentlig forsvare sin avhandling «Numerical Integration of the Motion of an Artificial Satellite using Adapted Canonical Variables» for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Sten Freddy Aas vil lørdag 30. september kl. 11.15 i Auditorium I, Kristine Bonnevies hus, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «Cloning and characterization of genes for enzymes of threonine biosynthesis in eukaryotes (Saccharomyces cerevisiae and Arabidopsis thaliana)» for dr.scient.-graden.


Uniforum 14/95 (Dette er siste artikkel!)
Publisert 24. jan. 1996 21:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere