HVA SKJER

Uniforum 14/95

Søndager på Tøyen

Mineralogisk-geologisk museum

24. september: Geologisk tur til Semsvann og Skaugumåsen. Fremmøte ved Semsvann (ved Sem Gjestegård) kl. 11.00. ­ Skifer og kalkstein fra ordovicium- og silurtiden. Ved førstekonservator Reidar Trønnes. Zoologisk museum

Tid: kl. 13

Sted: Foredragssalen, Zoologisk museum

24. september: «Fritidsfiske og allemannsretten» v/Espen Farstad, Norges Jeger- og Fiskerforbund.

1. oktober: «DNT ­ en aktiv naturverner» v/Jan O. Nybo, Den norske turistforening.

Søndager på Etnografisk museum

Tid: kl. 13

Sted: Foredragssalen, Etnografisk museum (Historisk museums bygning), Frederiksgate 2

24. september: «Fryden over det Fryktelige. En samtale med utgangspunkt i utstillingen: `Den Vakre Volden...'» v/Per B. Rekdal.

1. oktober: «Om den norske oppdagelsesreisende og naturalist Knut Dahls reiser i Australia i 1895» m/lysbilder. V/Deborah Bird Rose og Darrell Lewis. Foredraget holdes på engelsk.

Likeverd og forskjell - En etisk intuisjon og dens grenser

HFs Etikkseminar høsten 1995

Tid: annenhver torsdag kl. 14.15­17

Sted: Sem.rom 1, Sophus Bugges hus, Blindern

28. september: «Situating Communicative Rationality» v/universitetsstipendiat Ståle Finke, Filosofisk institutt og «What is Wrong with Egalitarianism from a Communitarian Point of View» v/professor Jay M. Bernstein, University of Essex, England.

Forum for universitetshistorie

Tid: tirsdager kl. 14.15­16

Sted: Sem.rom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern

26. september: «Instituttsammenslåinger ved HF-fakultetet, UiO» v/cand.polit./forskningsass. Agnete Vabø, LOS-senteret i Bergen.

Et paper av Vabø kan fås i ekspedisjonen på Historisk institutt, 2. etasje i NHA.

3. oktober: «Vitenskap og samfunn - to transformasjoner» v/førsteamanuensis John Peter Collett.

Krig og litteratur

Tid: lørdager kl. 12.15­13

Sted: Aud. 6, Universitetets Urbygning, Karl Johans gate 47

Arr.: Avdeling for nordisk språk og litteratur

23. september: «Krigslyrikk» v/professor Vigdis Ystad.

30. september: «Krigen som tema i Sigbjørn Hølmebakks forfatterskap» v/stipendiat Henning Wærp.

7. oktober: «Sandemose og nazismen: 'Dumhetens opprør'».

Foredrag i Videnskaps-Akademiet

Tid: Kl. 19

Sted: Akademiets hus, Drammensvn. 78

28. september: Den matematisk-naturvitenskapelige klasse (2. etasje): «Tuberkulosen er på nytt en trussel. Hvordan kan vi og må vi møte den?» v/professor Morten Harboe. Den historisk-filosofiske klasse (1. etasje): «Psykologi som vitenskap ­ dilemmaer og løsninger» v/professor Jan Smedslund.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15­16

Sted: Sem.rom 2, Sophus Bugges hus, Blindern

22. september: «Parenthood: Social Construct or Fact of Nature?» v/Professor of Philosophy, Brenda Almond, University of Hull.

29. september: «The Moral Agent and the Moral Environment» v/Andrew Brennan, Department of Philosophy, University of Western Australia.

6. oktober: «Methodological Essentialism and Other Dangerous Traps: Issues in Feminist Theory and Methodology» v/Professor Jane Roland Martin, University of Massachusetts, Boston.

Senter for kvinneforskning

«Voldsbilder i hverdagen: Om menns forståelse av kvinnemishandling»

Tirsdag 26. september kl. 13.15­16 v/senteret, Seminarrommet, Sognsvn. 70, 5. etasje. Innledning og kommentarer v/litteraturviter og mannsforsker Jørgen Lorentzen, Institutt for litteraturvitenskap.

«Kjønn og modernitet»

­ workshop foregår torsdager med start 5. oktober kl. 9.15­11 v/senteret, Seminarrommet, Sognsvn. 70, 5. etasje. Ansv.: professorene Gro Hagemann og Liv Emma Thorsen.

«Mat - et annet språk»

Torsdag 5. oktober kl. 13.15­16 v/senteret. Dr.polit. Elisabeth L'orange Fürst tar for seg rasjonalitet, kropp og kvinnelighet belyst med litterære tekster. Kommentator: professor Harriet Bjerrum Nielsen, Senter for kvinneforskning.

Romantikk og romanser

Arr.: Estetisk seminar v/HF

Tid: fredager kl. 14.15­17

Sted: Aud. 3, Sophus Bugges hus, Blindern

22. september: «Melodramatisk kjærleik får det villaste vesten (m/filmvisning)» v/Tone Colbjørnsen og Jostein Gripsrud, Bergen.

Norsk Sakprosa

Tid: fredager kl. 10.15­12

Sted: Sem.rom 454, P.A. Munchs hus, Blindern

29. september: «Biblioteket for de tusen hjem» v/Thore Lie.

6. oktober:«Ekstremistgruppers retorikk» v/Tore Bjørgo/Hélene Lööw.

Humanistisk Kollegium

Tid: annenhver tirsdag kl. 19.00­20.45

Sted: Aud. 6, Universitetets Urbygning, Sentrum

3. oktober: Program foreløpig ikke fastsatt.

Forum for kultur, vitenskap og livssyn

Tid: tirsdager kl. 19.45

Sted: Biologibygningen (Kristine Bonnevies hus), Blindern

Entré: kr. 30

10. oktober: «Det er moro å være aktiv. Fredssak, global fordeling, økologi. Vi deltar enten vi vil eller ei» v/professor Arne Næss, som nå er tilknyttet Senter for utvikling og miljø (SUM).

Nasjonal og individuell identitetsdannelse i Henrik Ibsens forfatterskap 1848­1867

Tid: mandager kl. 10.15­12

Sted: Sem.rom 534, Henrik Wergelands hus, Blindern

25. september: «Historiesyn og nasjonsbygging i Ibsens historiske dramaer» v/Fredrik Engelstad.

2. oktober: «Den episke Brand og det endelige drama» v/Håvard Skaar.

U-landsseminaret

Tid: tirsdager kl. 18.15­20

Sted: Aud. 7, Eilert Sundts hus, Blindern

26. september: «Sletting av u-landenes gjeld: Praktisk mulig, men politisk umulig?» Debatt: Bjørn Brede Hansen. Multilateral avdeling, Utenriksdepartementet vs. Karianne Hjørnevik, SAIH/Aksjon Slett U-landsgjelda.

3. oktober: «Norsk flyktningepolitikk i et Nord-Sør perspektiv». Debatt: Øystein Mæland, statssekretær i Justisdepartementet vs. Øivind Fjeldstad, journalist og medforfatter av Jordens Fordrevne.

U-landsmedisin

Tid: annenhver tirsdag kl. 18­20.30

Sted: Auditorium, Rom 1208, 1. etasje, Laboratoriebygget, Ullevål sykehus

3. oktober: «Praktisk AIDS-forebyggende arbeid i Zimbabwe» v/konsulent Cliff Wang.

Matpakkeseminar på statsvitenskap

Tid: torsdager kl. 11.15­12

Sted: rom 1001, Eilert Sundts hus, Blindern

5. oktober: «Politiske og administrative konsekvenser av det indiske 'kastevesenet'. Noen foreløpige betraktninger» v/Francesco Kjellberg.

Forskerseminaret på Historisk institutt

Tid: onsdager kl. 12.15­14

Sted: Sem.rom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern

27. september: «New Evidence from Soviet Archives concerning Soviet Foreign Policy during and after the Second World War» v/forsker ved Nobelinstituttet Aleksandr Churbaian.

4. oktober: «Kapitalvareprodusenter, strategiske allianser og den andre industrielle revolusjonen» v/professor Trine Bruland.

Vilhelm Aubert Memorial Lecture 1995

«Family, Work and Time as Locus of Symbolic Interaction» er tittelen på forelesningen som professor Arlie Russel Hochschild, University of California, Berkeley holder fredag 29. september kl. 14.15 i aud. 2, Helga Engs hus, Blindern. Arrangører er Institutt for sosiologi og Institutt for samfunnsforskning.

Flerkulturell musikkformidling

Institutt for musikk og teater vil i samarbeid med Rikskonsertene arrangere et forskerkurs i flerkulturell musikkformidling i tiden 23.­28. oktober. Kurset er støttet av Nordisk Forskerutdanningsakademi.

Opplysninger og påmelding til førsteamanuensis Kjell Skyllstad, tlf. 22 85 47 57, faz 22 85 47 63.

Studere i Australia?

Internasjonal avdeling holder informasjonsmøte om studier i Australia fredag 6. oktober kl. 12­14 i aud. 2, Helga Engs hus, Blindern. Det blir orientert om Australia som studieland generelt og spesielt om studier ved University of Newcastle og Griffith University.
Uniforum 14/95
Publisert 24. jan. 1996 21:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere