Eksterne representanter

Uniforum 14/95
­ Både Oslo kommune og universitetet vil gå inn for eksterne representanter som kommer fra næringslivet og kulturlivet. Vi ønsker oss representanter som er supplerende, ikke dublerende.

AV GRO LIEN GARBO

Det sier leder for Kollegierrådet, dekan Bjarne Hodne. Kollegirådet har allerede to forslag til eksterne representanter klare. Hodne vil imidlertid ikke gå ut med navnene på kandidatene før Kollegierådet har diskutert og nominert kandidater i møtet 29. september. Kollegierådet har i utgangspunktet vedtatt å fremme to kandidater. Nå har imidlertid departementet, som har det avgjørende ordet i saken, bedt både Oslo kommune og universitetet om å foreslå ti kandidater hver, slik at det blir mer å velge mellom. Departementet har bedt om kandidater som selv har bekreftet at de er villige til å stille.

For å imøtegå departementets ønsker, vil Kollegierådet foreslå fire kandidater, men ti stykker ser de seg ikke i stand til å fremskaffe.

­ Det er urealistisk å tro at vi skal klare å finne så mange som ti hvis vi ønsker oss virkelig tunge toppfolk, understreker Hodne. Universitetet i Oslo kjemper nemlig på samme marked som de øvrige universitetene og høyskolene. På landsbasis dreier det seg om 35 institusjoner, som dermed av departementet blir bedt om å fremme til sammen 350 kandidater.

­ Bare i Osloområdet «konkurrerer» universitetet med fem vitenskapelige høyskoler, forteller assisterende universitetsdirektør, Inger Stray Lien.

Departementet har gitt utdanningsinstitusjonene frist til 20. oktober med å fremme sine forslag til eksterne representanter.


Uniforum 14/95

Publisert 24. jan. 1996 21:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere