Kollegievalg i november

Uniforum 14/95
I november blir det valg til Det akademiske kollegium ved Universitetet i Oslo. For første gang skal kollegiet ha to eksterne medlemmer, noe det sittende kollegiet var sterkt imot.

AV SVEIN ARTHUR KALLEVIK

Kollegiet på universitetet har stor makt, men likevel vies valget heller liten oppmerksomhet. Denne høsten skal det være valg på samtlige medlemmer i kollegiet. I tillegg til valg av rektor og prorektor, der foreløpig kun duoen Lucy Smith og Knut Fægri stiller, skal det velges fem representanter for de vitenskapelig ansatte, to fra de teknisk/administrative og to studentrepresentanter. Studentene velges for ett år, mens de øvrige sitter for hele perioden fra 1. januar 1996 til utgangen av 1998.

INDIREKTE VALG

De vitenskapelig ansattes representanter velges ved indirekte valg. Det vil si at valgforsamlingen består av representanter for de vitenskapelig ansatte i samtlige fakultetsråd, og spesielt valgte personer for dem som ikke har fakultetstilknytning. Valget finner sted 23. november, mens valgmøtet for vitenskapelig ansatte uten tilknytning til fakultet holdes torsdag 2. november.

Valgmøtet for teknisk og administrativt ansatte blir holdt torsdag 16. november. Alle stemmeberettigede har adgang. Fristen for å levere forslag går ut på møtet.

Studentene velger sine to representanter på det konstituerende møtet i Studentparlamentet. Valgforsamlingen er Studentparlamentet. Det er bare representantene fra Universitetet i Oslo som har stemmerett ved valg til kollegiet.


Uniforum 14/95
Publisert 24. jan. 1996 21:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere