Psykososialt senter fortsetter

Uniforum 14/95
Psykososialt senter for flyktninger skal fortsette sin virksomhet, som et senter knyttet til Instituttgruppen for psykiatri. Det vedtok kollegiet tirsdag.

AV SVEIN ARTHUR KALLEVIK

Senteret virksomhet skal finansieres av midler fra Sosial- og helsedepartementet og Oslo kommune. Overføringen til instituttgruppen gjør at senteret plasseres inn i den ordinære strukturen ved universitetet.

Psykososialt senter for flyktninger ble opprettet 1. januar 1990, som en videreføring av Helsedirektoratets prosjekt fra 1986 - Psykososialt team for flyktninger. Senteret driver med voksenpsykiatrisk poliklinikk for flyktninger med psykiske problemer etter tortur og/eller andre traumatiske opplevelser. Dessuten drives kompetansebyggende undervisning og veiledning, og forskning og utredningsarbeid basert på den kliniske virksomheten.

Kollegiet vedtok å bevilge 200 000 kroner til to professor II-stillinger eller tilsvarende forskerstillinger. Den ene av disse stillingene skal være under Universitetet i Oslos satsingsområde «menneskebehandlende profesjoner». Det ble også vedtatt å bevilge 50 000 kroner slik at tidsskriftet Linjer fra senteret fortsatt kan komme ut.


Uniforum 14/95
Publisert 24. jan. 1996 21:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere