En stille revolusjon

Uniforum 14/95

Nye administrative systemer:

Universitetets administrative systemer skal skiftes ut. Om lag syv hundre ansatte vil komme i direkte kontakt med de nye støttesystemene og får tilbud om et omfattende opplæringsprogram.

AV ANETTE B. WOLLEBÆK

­ De systemene vi har nå, er rett og slett modne for utskifting, sier konstituert økonomidirektør Rolf Petter Søvik. ­ De er for gamle til å kunne videreutvikles og moderniseres. Det er nødvendig med en ny maskin- og programvareplattform.

Søvik er leder for styringsgruppen for implementering av de nye systemene ved Universitetet i Oslo. Også de andre tre universitetene skal bytte ut sine administrasjonssystemer.

­ I utgangspunktet er det tre systemer som skal fornyes, forteller han. ­ USIT utvikler et nytt studentsystem, men det går ikke inn under denne styringsgruppens oppgave. Vi konsentrerer oss om lønns- og personalsystemet og økonomisystemet.

Under styringsgruppen finnes to prosjektgrupper. Gruppene vil få sitt eget sekretariat, og en sekretær vil bli engasjert fram til 1997. Da skal alle nye brikker være på plass.

PRESSER PRIS

Søvik sier at overgangen til nye støttesystemer i varierende grad vil påvirke hverdagen til de ansatte ved Universitetet i Oslo.

­ De fleste vil ikke merke noen særlig forandring, sier han. ­ Dette får størst betydning for dem som daglig arbeider med administrasjon, omtrent syv hundre personer. Disse personene blir knyttet til en nytt, moderne dataanlegg.

De fire universitetene har slått seg sammen med Norges landbrukshøgskole og Norges Handelshøyskole, og har nå bedt to leverandører om et tilbud. På denne måten håper de å presse prisen nedover.


Uniforum 14/95
Publisert 24. jan. 1996 21:11 - Sist endra 1. sep. 2014 13:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere