Sterkere kontroll med forskningsmidler

Uniforum 14/95
Universitetet vil nå innskjerpe rutinene ved overføring av midler til forskningsprosjekter gjennom Forskningsfinans AS. Tidligere opptjente renteinntekter må tilbakebetales i sin helhet.

AV ØYSTEIN L. PEDERSEN

Universitetsdirektør Tor Saglie har sendt brev til fakulteter og avdelinger hvor han «forutsetter at alle enheter fører tilstrekkelig kontroll med sine prosjektkonti, slik at kravet om 3 måneders forskuddsvis innbetaling av midler overholdes». Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) har pålagt universitetet å endre praksis. De ekstra renteinntektene, som har stått til forrenting hos Forskningsfinans, må betales tilbake.

Avdelingsdirektør Hans Jørgen Gjertsen ved Universitets- og høgskoleavdelingen i KUF mener at det er uvesentlig hvor mye universitetet må tilbakebetale.

­ Det vesentlige er at det har foreligget et regelverk fra 1988, som sier at eventuelle renteinntekter skal tilbakebetales til staten, sier han.

­ Universitetet har derfor ikke adgang til å sette penger til forrentning slik de har gjort det i Forskningsfinans AS. Universitetsledelsen må ha vært klar over disse reglene i lang tid, og Riksrevisjonen har tatt opp problemene flere ganger, uten at universitetet har tilpasset seg etter gjeldende regelverk. Institusjonene kan ikke lage egne ordninger som går ut over departementets regler, sier Gjertsen.

­ Avdelingsdirektør Tom Løland i Forskningsadministrativ avdeling uttalte i forrige nummer av Uniforum at han håper at full tilbakebetaling ikke blir en realitet og at beløpet kan diskuteres med KUF.

­ Hele rentebeløpet må selvfølgelig betales til statskassen. Hvordan universitetet løser dette, er et internt problem, sier Gjertsen.

Ekspedisjonssjef Arvid Berg i Riksrevisjonen, Stortingets kontrollorgan, sier at de ikke kan praktisere regelverket mer fleksibelt enn slik det gjøres i dag.

SVæRT BEKLAGLIG

På grunn av tidligere praksis vil universitetet høyst sannsynlig få en antegnelse fra Riksrevisjonen, noe fungerende økonomidirektør Rolf Petter Søvik betegner som svært beklagelig.

­ Ingen liker å være i Riksrevisjonens søkelys, sier han. Søvik tror ikke at innskjerpingen av rutinene vil få store konsekvenser for forskningen ved universitetet.


Uniforum 14/95
Publisert 24. jan. 1996 21:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere