Norske studenterkor jubilerer

Uniforum 14/95

Stor utstilling i Universitetsbiblioteket

10. juli i år fylte Den norske Studentersangforening, Norges eldste kor og første faste, offentlige mannskor, 150 år. Koret debuterte i Henrik Wergelands begravelse 17. juli 1845, men regner 21. november som sin jubileumsdag. Universitetsbiblioteket vil markere dette jubileet med en større utstilling. Den åpnes av rektor Lucy Smith 21. september og varer til og med 9. desember.

I norsk universitetshistorie har Den norske Studentersangforening en selvfølgelig plass. Men den har ikke bare fungert som et akademisk representasjonskor. I flere perioder har foreningen vært et kraftsentrum i det offentlige kulturliv. Det var et nasjonalt anliggende når koret foretok en reise. Innenfor norsk musikk- og kulturhistorie har det virket som en inspirator, ikke bare på komponister og utøvere av korsang, men også på våre diktere. Alt dette vil utstillingen gi et bilde av.

Under Den norske Studentersangforenings jubileumskonsert i 1895 var noen kvinnelige akademikere til stede. De lot seg umiddelbart inspirere til å etablere Kvindelige Studenters Sangforening. Stiftelsesdatoen var 8. desember samme år. Denne sangforeningen er, så vidt vi vet, verdens eldste kvinnelige akademiske kor. Også dette jubileet vil bli markert i utstillingen. Under Universitetet i Oslos "Åpne dager" holder de kvinnelige studentersangerne en konsert på Universitetsbiblioteket lørdag 14. oktober kl. 13.15.

Anne Jorunn Kydland Lysdahl


Uniforum 14/95

Publisert 24. jan. 1996 21:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere