Universitet og marked

Uniforum 14/95
For få arbeidsplasser og for mange studenter gjør at universitetene nå føler et større ansvar for å hjelpe sine ferdige kandidater ut i jobb. Men hvor stort er egentlig universitetets ansvar?

AV ANETTE B. WOLLEBæK

Dette spørsmålet var bakgrunnen for en landskonferanse om studenter, universitet og arbeidsmarked som ble arrangert i forrige uke. Studiedirektør Toril Johansson åpnet med å slå fast at etterspørselen etter utdanning har vært styrende for hva slags utdanningstilbud som finnes. Hva slags kandidater arbeidsmarkedet trenger, har myndighetene ikke tatt nok hensyn til.

MANGLER INFORMASJON

«Jeg har studert i sju år, men har ingen erfaring.» Dette er ikke en uvanlig uttalelse fra studenter som kommer innom Arbeidsforums kontorer. Arbeidsforum på Blindern sto som hovedarrangør for konferansen. Leder Knut Roppestad mener at næringslivet ikke er oppdatert på hva slags kandidater som kommer ut av universitetet.

­ Fremdeles søker bedrifter etter en cand.real., enda det er en betegnelse som ikke er blitt brukt på omtrent ti år, fortalte Roppestad

Universitetene ble under debatten kritisert for ikke å informere godt nok om hva de faktisk lærer bort. Mye av informasjonen som gis ut, tar det for gitt at folk vet hva som blir undervist, noe som ikke er tilfellet.

IMPULSER UTENFRA

Store delegasjoner fra de fire norske universitetene var til stede under den to dager lange konferansen. Men også andre læresteder var representert. Barbara Friedman fra Binghamton University i staten New York leder deres Career Development Center. Friedman presenterte et imponerende senter med 30-40 medarbeidere, og et utdanningssystem der man faktisk kan ta doktorgrad i arbeidsveiledning.


Uniforum 14/95

Publisert 24. jan. 1996 21:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere